Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Green Deal Circulair Aankopen

Wat en waarom?

Circulair aankopen = slim aankopen

2017 > Start Green Deal

We zien een Green Deal als een ideaal instrument om circulair aankopen op korte termijn een boost te geven. Het laat toe om met ondersteuning op maat bij bedrijven, lokale besturen en andere organisaties circulaire aankoopprojecten te bevorderen.

De Green Deal Circulair Aankopen wil de realisatie van opschaalbare en navolgbare circulaire projecten bevorderen. De aanpak van het netwerk is geïnspireerd op de Nederlandse Green Deal Circulair Inkopen.

Dozen

De deelnemers worden begeleid door een groep faciliterende partijen die:

  • kennis en ervaring op het gebied van circulair aankopen delen en ontsluiten;
  • workshops en bijeenkomsten organiseren om deelnemers ervaringen te laten uitwisselen en hen te helpen bij de start en implementatie van circulair aankopen;
  • instrumenten, methodes en tools aanreiken die door de deelnemers kunnen worden gebruikt om circulariteit in te bouwen in aankoopprocessen;
  • lessen en ervaringen uit de verschillende pilootprojecten capteren en synthetiseren, en toegankelijk maken voor de deelnemers;
  • knelpunten en belemmeringen voor circulair aankopen inventariseren en proberen weg te werken (onder andere via overleg met betrokken overheidsinstanties, bedrijfsfederaties).

De engagementen van de deelnemers en de faciliterende partijen worden vastgelegd in een overeenkomst.

Wat is circulair aankopen?

Circulair aankopen is de inzet van koopkracht om maximale positieve ecologische, sociale en economische impact doorheen de levensduur van producten, diensten en werken te bereiken. Het is een proces waarbij je verandering koopt: je zoekt oplossingen voor de steeds wijzigende en vaak tijdelijke behoeften van gebruikers binnen de organisatie. In plaats van steeds weg te werpen en te vervangen, probeer je dynamische en aanpasbare producten en oplossingen uit. Maximaal behoud van waarde van de aan te kopen producten, componenten en materialen staat daarbij centraal.

Circulair aankopen stimuleert een maximale samenwerking en co-creatie met alle actoren die kunnen bijdragen tot het sluiten van kringlopen in de keten. Met alleen je leverancier of afvalophaler sluit je immers geen kringlopen. Als het even kan, betrek je best ook de fabrikanten, designers, recyclers, herstellers, tweedehands opkopers... om afspraken te maken over alle levensfasen van een oplossing.

Mogelijke strategieën die door de aankoper kunnen worden toegepast zijn:

  • voor herbruikbaar materiaal kiezen;
  • voor biogebaseerd of biodegradeerbaar materiaal kiezen;
  • hergebruikte/opgewaardeerde/tweedehands goederen kiezen;
  • poolen en delen van middelen;
  • gebruiksgenot kopen in plaats van de goederen zelf;

Slim aankopen

Inspiratie nodig?

Voordelen voor jouw organisatie

 

Minder kosten

1. MINDER KOSTEN

Vaak weegt bij een aankoopbeslissing vooral de initiële aankoopprijs door. Bij circulair aankopen hou je echter veel meer rekening met de kosten die verbonden zijn aan de totale levensduur van het product of dienst (zoals bijvoorbeeld onderhoudskosten en afvalkosten). Door een goed beheer en een hoogwaardige bestemmingen aan het levenseinde van je activa, kan je bovendien een hogere restwaarde realiseren. Dergelijke overwegingen geven vaak een heel ander plaatje en maken echte winsten mogelijk. 

 

Meer zekerheid

2. MEER ZEKERHEID

Je kan nog verder gaan en experimenteren met prestatiecontracten. Daarbij koop je het gebruiksrecht van goederen in plaats van de eigendom. Bekende voorbeelden zijn het huren van een kopieertoestel of het leasen van een wagen. Maar je kan het principe in theorie op zowat alles toepassen. Van tapijten, zonnepanelen en planten tot verlichting (koop lux per maand) en klimaatinstallaties (koop graden Celsius per maand) en zelfs bouwonderdelen (gebouwen als grondstofbanken, waarbij de leveranciers eigenaar blijven van de afzonderlijke bouwcomponenten).

Met prestatiecontracten krijgt je leverancier een stimulans om duurzaam materiaal te leveren - hoe degelijker, hoe minder onderhoudskosten en hoe meer winst voor hem. Je vermijdt ook plotse vervang- of herstelkosten. En je kan je investeringsbudgetten ontlasten en ze inzetten voor écht rendabele toepassingen. Je betaalt immers een huurcontract, niet de aanschaf van goederen.

Meer weten >

 

 

Meer mens en planeet

3. MEER MENS EN PLANEET

Circulair aankopen geeft concreet invulling aan de duurzaamheidsambities van jouw organisatie. Door meer inzicht te krijgen in je leveringsketen kan je duurzaamheidsclaims hard maken. Je bevordert hergebruik, de markt voor duurzame producten en reduceert afval en het vermijdt toxische stoffen. 

Back to overview