Hefboomwerking
Circulair aankopen

TREKKERS: Het Facilitair Bedrijf en team Vlaanderen Circulair

Belang

Aankopen van zowel bedrijven als aanbestedende overheden zijn een belangrijke hefboom om de transitie naar een circulaire economie waar te maken en te versnellen. Overheidsopdrachten alleen al vertegenwoordigen in de EU ongeveer 14% van het Bruto Binnenlands Product.

Door bij het sluiten en uitvoeren van contracten en overheidsopdrachten aandacht te hebben voor de circulaire economie, kunnen belangrijke stappen voorwaarts worden gezet.

Hinderpalen

Net zoals dat het geval is voor de voortrekkers van de technische ontwikkeling, bewustwording, beleid, financiering enzoverder m.b.t. de circulaire economie, worden ook de voortrekkers van het contracteren binnen de circulaire economie geconfronteerd met een aantal hinderpalen.

Het realiseren van circulaire aankopen binnen het strikte kader van de wetgeving overheidsopdrachten vormt daarbij een bijkomende uitdaging, maar creëert ook opportuniteiten.

In het kader van de hefboom circulair aankopen willen we streven naar robuuste contracten en overheidsopdrachten die niet alleen de circulaire economie een duw in de rug geven, maar ook juridisch, financieel en economisch op punt staan, ook als de samenwerking met de leverancier dreigt te ontsporen.

  • Hoe kan je met een contract of overheidsopdracht een complex financieringsmodel uit de circulaire economie omarmen?
  • En hoe kan een organisatie een performant as-a-service contract realiseren en zich tegelijk wapenen tegen het risico dat het contract ontspoort? As-a-service, full service, pay-per-use, leasing en product-dienst-combinaties bieden belangrijke opportuniteiten binnen de circulaire economie, maar houden immers ook risico’s in. Wie neemt de leasing over als de leverancier failliet gaat en wat als na een jaar contractduur blijkt dat het gebruik sterk lager uitvalt dan voorzien, waardoor een financieel pay-per-use-model geen stand houdt?

Samen sterk

De hefboom circulair aankopen is de plaats bij uitstek om hieromtrent richting oplossingen te werken. Door circulaire aankopen te professionaliseren en waar nuttig gebruik te maken van gezamenlijke aankopen, kan de hefboom circulair aankopen versterkt worden.

Voor overheidsopdrachten kunnen aankoopcentrales die circulair aankopen een grote invloed hebben op het mainstreamen van de circulaire economie. Een aankoopcentrale kan ervoor zorgen dat haar circulaire raamovereenkomsten door heel wat andere overheden gebruikt kunnen worden met een minimum aan administratieve lasten. Zo hoeven die andere, vaak kleinere en minder bemiddelde overheden, zich niet door alle complexiteit van de wetgeving overheidsopdrachten en de circulaire economie te worstelen.

Ook deze piste van de professionalisering en de gezamenlijke aankopen krijgt aandacht binnen de hefboom circulair aankopen.

De websites https://aankopen.vlaanderen-circulair.be/nl en https://overheid.vlaanderen.be/duurzame-innovatieve-overheidsopdrachten bundelen heel wat informatie voor wie circulair wil aankopen. Resultaten van de hefboom circulair aankopen die nuttig kunnen zijn voor andere aankopers, worden hierop aangevuld.

Een samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de Nederlandse Rijksoverheid moet het in de toekomst bovendien mogelijk maken om criteria voor maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten (MVOO) op een gebruiksvriendelijk en dynamisch webplatform aan te bieden. Criteria voor circulaire overheidsopdrachten kunnen hiernaar gekanaliseerd worden zodat ze een groot aantal aankopers bereiken en een maximaal effect hebben.

Meedoen? >

Beleidsinstrumenten
Circulair aankopen
Communicatie
Financiering
Innoveren & Ondernemen
Jobs & Vaardigheden
Onderzoek