Hefboomwerking
Onderzoek

TREKKERS: CE Center en Vito

Werk op de plank

Ondanks de grote en terechte belangstelling voor circulaire economie, is het denken over en het onderzoek en ontwikkeling voor circulaire economie nog erg jong, en ligt er nog een gans domein van onderzoek open dat de weg naar de volgende stappen mogelijk moet maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het meten van circulariteit, het inschatten van beleidsmaatregelen, het onderbouwen van nieuwe businessmodellen, nieuwe technologieën voor recycleren, ontmantelen en herstel, voor informatiedeling, etc.

De hefboom Onderzoek brengt de onderzoeksnoden om de transitie naar circulaire economie te versnellen in Vlaanderen in kaart, om hierop met O&O optimaal te kunnen inspelen. De volgende doelstelling worden hierbij nagestreefd:

  • In kaart brengen van de onderzoeksnoden van de werkagenda’s en andere hefbomen, en deze samenbrengen in een onderzoeksagenda circulaire economie.
  • Deze onderzoeksagenda confronteren aan bestaande agenda’s. Over welke vragen loopt er reeds onderzoek, zowel in Vlaanderen als op Europees niveau? Hoe verhoudt de circulaire economie agenda zich tot de agenda’s in andere landen, en de agenda’s rond andere thema’s, bijvoorbeeld over industrie 4.0 en digitalisering.
  • Gap-analyse van het circulaire economie onderzoek in Vlaanderen. Welke zijn de nog ontbrekende schakels in het onderzoek en welke stappen moeten worden gezet. Welke kennisdomeinen hebben we daarvoor nodig?
  • Zoeken naar wegen om dit onderzoek te stimuleren, in samenwerking met de verschillende O&O actoren in Vlaanderen, en het proberen afstemmen van onderzoeksprogramma’s en ‑financieringskanalen op elkaar.

Onderzoek voor én over circulaire economie

In het circulaire economie onderzoek maken we hierbij een onderscheid tussen onderzoek over de circulaire economie en onderzoek voor de circulaire economie:

  • Onderzoek voor circulaire economie omvat alle onderzoek waarin nieuwe oplossingen worden ontwikkeld die bijdragen aan de circulaire economie, zoals nieuwe technologieën, nieuwe recyclageprocessen, nieuwe businessmodellen, …. Dit is een breed domein met heel wat projecten bij de universiteiten, kennisinstellingen, speerpuntclusters, SOCs, bedrijven.
  • Onderzoek over circulaire economie omvat alle onderzoek waarin oplossingen, beleidsmaatregelen, individuele bedrijven, ganse waardeketens en sectoren worden geanalyseerd en gemonitored op de bijdrage aan de circulaire economie, en waaruit nieuwe opportuniteiten of uitdagingen worden gedetecteerd. Dit onderzoek wordt onder meer gevoerd in het CE-Center (steunpunt beleidsrelevant onderzoek).

De hefboom Onderzoek wordt getrokken door Karel Van Acker (KU Leuven), Luc Alaerts (KU Leuven) en Karl Vrancken (VITO), bijgestaan door een kerngroep met An Van Pelt (OVAM), Mieke Houwen (EWI), Geert Thorrez (VLAIO) en Bart Mantels (VITO).

Meedoen? >

 

Beleidsinstrumenten
Circulair aankopen
Communicatie
Financiering
Innoveren & Ondernemen
Jobs & Vaardigheden
Onderzoek