Onze aanpak / Werkagenda's
Circulair Bouwen

werkagenda waterkringlopen

De werkagenda circulair bouwen

De omslag naar een circulaire bouweconomie is ingrijpend. Ze vergt innovatie en een complete koerswijziging. Ze vereist een nieuwe kijk op design, maakindustrie, dienstverlening, consumptie en businessmodellen. Vlaanderen Circulair en stakeholders uit de bouwsector werken al een aantal jaar samen om deze systeemverandering te realiseren. Zie bouwen.vlaanderen-circulair.be voor een overzicht.

Wie zit aan het stuur?

    

EmBuild Flanders (het vroegere Vlaamse Confederatie Bouw) en de OVAM zijn trekkers van de werkagenda Circulair Bouwen.

 

Via co-creatie stelden we de ambities voor circulair bouwen scherp. We definieerden 10 uitdagende werkpaden, waarin circulaire ambities gekoppeld worden aan doelstellingen op het vlak van klimaat, energie en kwaliteitsvol wonen, leven en werken. We vertaalden deze 10 werkpaden in meer dan 80 concrete acties en subacties. Sommige kregen al concreet vorm. Op 25 april 2022 werd de werkagenda Circulair Bouwen officieel gelanceerd tijdens de ‘Circular State of the Union’. Ondertussen gaven meer dan 50 organisaties zich op als trekker of actieve medewerker bij één of meerdere (sub)acties.

De werkagenda Circulair Bouwen is een rollend actieprogramma. We starten met een aantal ‘focusacties’ voor het eerste jaar. Zodra resultaten beschikbaar zijn, worden de volgende acties opgestart.  

Door alle actoren in de bouwsector bij dit rollend actieprogramma te betrekken, ontstaat een intensievere samenwerking en afstemming.

Hoe organiseren we ons?

De werkagendatrekkers (OVAM en Embuild Vlaanderen) samen met sterk betrokken spelers uit de industrie, overheid, kenniswereld en ‘social profit’ vormen wat we de kerngroep van de werkagenda Circulair Bouwen noemen. De kerngroep fungeert als strategische orgaan dat mee zicht houdt op de graad van uitvoering van acties en evalueert of we daarmee de ambities van de werkagenda kunnen bereiken.

Kerngroep werkagenda bouw: OVAM, Embuild Vlaanderen, Buildwise, Departement Omgeving, Groep Van Roey, Palindroom, Thomas More, VITO

De uitvoering van de werkagenda gebeurt door de actietrekkers: een brede groep bedrijven, overheden, kennisinstellingen en middenveldorganisaties die concrete acties ondernemen die bijdragen aan de ambities en werkpaden van de werkagenda. 

Alle kerngroepleden, actietrekkers en betrokkenen vormen samen de Community Circulair Bouwen. Iedereen met een hart voor een circulair bouwsector is welkom! 

Meedoen?

Graag! Je kan je interesse voor onze werkagenda op twee manieren melden:

  • kennismaking: als je interesse hebt, maar graag nog wat meer te weten komt over de werkagenda, kan je je aanmelden;
  • acties-survey: als je al een vrij goed beeld hebt van acties in de werkagenda waar jij iets aan wil en kan bijdragen, kan je onze acties-survey invullen.

Meer weten over circulair bouwen?

Wil je alles weten over circulair bouwen? Op onze bouw-website geven we een overzicht van kennis, beste praktijken en publicaties.

Naar de website >