Onze aanpak / Werkagenda's
Waterkringlopen

werkagenda waterkringlopen

De werkagenda Waterkringlopen

Met onze werkagenda willen we onderzoeken hoe we circulair water nog meer kunnen inzetten als een middel voor een duurzaam watergebruik en voor een robuust watersysteem in Vlaanderen. We leggen linken met lopende initiatieven zoals de Vlaamse Blue Deal, het plan van de Vlaamse overheid dat de strijd aanbindt tegen droogte en waterschaarste.

Meedoen? >

Wie zit aan het stuur?

VMM en Vlaams WerkgeversPlatform zijn trekkers van de werkagenda Waterkringlopen.

Circulair water

Circulair water gaat over het toepassen van de principes van de circulaire economie (reduce, reuse & replace) in het waterlandschap. Dit betekent dat we ons maximaal inzetten om:

 1. de watervraag te verminderen;
 2. het juiste water voor de juiste toepassing te kiezen;
 3. en water te hergebruiken.

We houden dus rekening met de benodigde waterkwaliteit (geen hogere kwaliteit dan nodig) en de keuze van alternatieve (duurzamere) waterbronnen. Handelen binnen de draagkracht van het watersysteem, nu en in de toekomst, vormt bij dit alles een cruciale randvoorwaarde.

 

Hoe organiseren we ons?

Als werkagenda:

 • bundelen we onze kennis en krachten;
 • tonen we hoe het kan;
 • en helpen we pioniers en goede voorbeelden van circulair watergebruik opschalen en versnellen.

De werkagenda waterkringlopen ambieert het centrale knooppunt en de driver te zijn voor acties en stakeholders rond circulair water.

Volgende organisaties maken vormen mee de kerngroep. De kerngroep zorgt voor de agendasetting en werkt de werkpaden en acties uit.

 • Beleidsperspectief : VMM, Departement Landbouw & Visserij, VLAIO, VVSG (lokale overheden)
 • Cross-sectoraal perspectief: Vlaams Werkgevers Platform (vertegenwoordigd vanuit Fevia Vlaanderen), VOKA (tevens backup voor VWP), Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), Fedustria, NAV
 • Watersector-perspectief: Aquafin, Aquaflanders, Watercircle.be, VLARIO
 • Landbouwsector-perspectief: Boerenbond
 • Innovatieperspectief: Vlakwa

Tania Verhoeve (VMM) en Liesje De Schamphelaire (Fevia / Vlaams Werkgeversplatform) lichten toe