Hefboomwerkingen

Hefbomen zijn versnellers die de werkagenda's vooruit helpen. Ze linken gedeelde knelpunten, kansen of goede praktijken in één centrale aanpak, zodat de werkagenda-partnerschappen het niet elke keer voor zichzelf moeten oplossen of uitvinden. We hebben momenteel zeven hefbomen:

  1. Beleidsinstrumenten
  2. Circulair aankopen
  3. Communicatie
  4. Innoveren & Ondernemen
  5. Financiering
  6. Jobs & Vaardigheden
  7. Onderzoek

Net als de werkagenda's zijn het partnerschappen van relevante spelers die een hefboom runnen. Voor hun hefboom bepalen de partners een aanpak. De partnerschappen van een hefboom zijn best zo breed mogelijk, met partijen uit de vijf hoeken van de samenleving: middenveld, ondernemers, financiers, academische wereld en overheid. Een duo van trekkers (meestal iemand uit de overheid en iemand uit de privé) vuurt elke hefboom aan. Een bredere kerngroep omringt de trekkers. Samen stippelen ze de weg uit.

Beleidsinstrumenten
Circulair aankopen
Communicatie
Financiering
Innoveren & Ondernemen
Jobs & Vaardigheden
Onderzoek