Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Alles over Vlaanderen Circulair.

Vlaanderen Circulair is het knooppunt en de inspirator voor de circulaire economie in Vlaanderen. Het is een partnerschap van overheden, bedrijven, middenveld en kenniswereld die samen actie ondernemen.

Daarnaast is Vlaanderen Circulair ook een bredere beweging van burgers, ondernemers, middenveldorganisaties, lokale overheden… die initiatieven in de circulaire economie willen opzetten. Hen verbinden en begeleiden we actief.

Het partnerschap Vlaanderen Circulair wordt ondersteund door een multidisciplinair team dat is ingebed bij de OVAM.

perskit

Communicatiekit

Een kit voor partners en pers: logo's, standaardteksten, visuals en contactgegevens.

Terugblik Vlaanderen Circulair

Terugblik op onze realisaties

De Terugblik geeft een overzicht van wat we de voorbije jaren deden. De ideale kennismaking.
Ook beschikbaar in Engelstalige versie.

Ons team

Ons team

Maak kennis met het ondersteunend team.

Visie 2050

We rollen de circulaire economie uit...

Vlaanderen Circulair is het resultaat van het samengaan van Plan C , Het Vlaams Materialenprogramma en SuMMa. De Vlaamse Regering heeft ons, in het kader van haar Visie 2050 aangesteld om circulaire economie als transitieprioriteit door te zetten. Wij zijn ingebed bij de OVAM, de motor voor de transitie naar een circulaire economie.

Meer over visie 2050 >

 

... in een partnerschap

Een circulaire economie realiseren, is een zaak van iedereen. Daarom timmeren we aan een breed partnerschap van organisaties die mee engagement voor actie opnemen. We brengen partners samen uit: de kenniswereld, het bedrijfsleven, overheden en het maatschappelijk middenveld.

OVAM

VITO

VLAIO

Agoria

Bond Beter Leefmilieu

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Department Omgeving

essenscia
Fevia
denuo
KU Leuven
vvsg
VCB

...met zes kernactiviteiten

netwerk

NETWERK

We brengen diverse partners samen om de uitdagingen van de circulaire economie aan te gaan.

kennis

KENNIS

We delen onze kennis en voeren met ons Steunpunt beleidsrelevante onderzoeksopdrachten uit.

innovatie

INNOVATIE

Met gerichte instrumenten stimuleren en versnellen we innovatie en ondernemerschap
richting circulaire economie.

labo

LABO

We begeleiden en ondersteunen pioniers en pragmatische doeners.

beleid

BELEID

We promoten richtinggevend en ondersteunend beleid, en zorgen voor coördinatie tussen administraties.

verankering

VERANKEREN

We zorgen ervoor dat de principes en goede praktijken rond circulaire economie opgeschaald en verankerd raken.

We werken op drie werven

Centraal in onze aanpak staan enkele werven met groot potentieel die verschillende sectoren overstijgen en samenbrengen. Voor 2017-2018 staan op stapel: circulair aankopen, de circulaire stad en circulair ondernemen. Op die werven gaan we proactief aan de slag met partners en projecten.

Circulair Aankopen

Circulair aankopen

We willen circulaire aankoopprojecten bevorderen en binnen een lerend netwerk kennis rond circulair aankopen ontwikkelen, delen en verspreiden. Op middellange termijn streven we naar een structurele integratie van circulair denken in de aankoopprocessen van overheden en bedrijven. Concreet vertaalt die ambitie zich in de organisatie van de Green Deal Circulair Aankopen.

Meer weten >

Circulaire Stad

Circulaire stad

Op middellange termijn willen we de circulaire economie verankeren in het denken en doen van stedelijke bestuurders, burgers en ondernemers. We willen de Vlaamse steden een verbindend verhaal aanreiken, waarbinnen ze elk hun eigen klemtonen kunnen leggen. 

We willen circulaire initiatieven van middenveld en burgers vleugels geven. Door ze te ondersteunen, te verbinden en zichtbaarheid te geven.

Meer weten >

Circulair Ondernemen

Circulair ondernemen

Op middellange termijn willen we de circulaire economie tot op de bedrijfsvloer brengen in een aanzienlijk deel van de Vlaamse ondernemingen.

Meer weten >

Wat vooraf ging

Vlaanderen Circulair is het resultaat van het samengaan van het Vlaams Materialenprogramma, Plan C en SuMMa. Deze organisaties werken al sinds 2011 aan de circulaire economie, met toen een focus op 'duurzaam materialenbeheer'.

De OVAM mocht begin 2016 de Circulars Award, in de categorie “governments, cities and regions” in ontvangst nemen voor het werk dat ze samen met alle stakeholders leverde met het Vlaams Materialenprogramma. 

Onze historiek >

Circulars Award