Hefboomwerking
Jobs & Vaardigheden

TREKKER: Departement WSE

Belang

De omslag naar een circulaire economie is voor Vlaanderen één van de grote transities die bedreigingen én kansen met zich meebrengt. Ook voor de arbeidsmarktjobdestructie en -creatie, nieuwe jobs die we vandaag nog niet kennen, veranderingen in bestaande jobs,… Door in te zetten op gekwalificeerd, goed opgeleid personeel kunnen we innovaties, ontwikkelingen en de circulaire toekomst sturen en vorm geven.

Ondersteunen en inspireren

De hefboom ‘Jobs & Vaardigheden’ wil verschillende werkagenda’s in hun transitie naar een circulaire economie ondersteunen. Deze hefboom onder het trekkerschap van het departement Werk en Sociale Economie, werkt vraaggestuurd vanuit de noden van de werkagenda’s.

Anderzijds wil de hefboom de verschillende werkagenda’s inspireren met lopende initiatieven die kaderen in een bredere transitie naar een koolstofarme economie: de competentieprognoses, acties uit het actienetwerk energie-intensieve industrie, opportuniteiten voor samenwerking met de sociale economie, initiatieven van andere sectoren (vb. textielsectoren) en innovatie-actoren (vb. proeftuinen industrie 4.0, speerpuntclusters) en de partners van Vlaanderen Circulair betrekken in de creatie van de green skills roadmap.

Circulaire Opleidingen

In de hefboom Jobs & Vaardigheden verzamelen we de informatie over opleidingen circulaire economie. Dit is zeker geen allesomvattend overzicht maar geeft inspiratie voor werkenden, studenten, werkzoekenden. Organiseer je zelf een opleiding met een link naar de circulaire economie dan mag je ons dit zeker laten weten. Klik hier voor het overzicht. 
 

Samenwerken

Een strategie voor groene jobs en vaardigheden is uiteraard geen losstaand beleidsinitiatief. Voor een maximale uitkomst zal er afgestemd worden met lopende initiatieven binnen en buiten beleidsdomein WSE zoals de competentieprognoses, de STEM agenda 2030, acties van sectoren / sectorale sociale partners, actieplan levenslang leren etc.

Vermits we vertrekken vanuit de noden en vragen van de werkagenda’s en deze nog vorm krijgen, moet de hefboom ’Jobs en vaardigheden’ nog op kruissnelheid komen.

De hefboom ‘Jobs en vaardigheden’ zal bestaan uit een kernteam, waarvan volgende organisaties al aangaven te willen deelnemen:

  • Departement Omgeving
  • VDAB
  • VCB
  • Fedustria
  • Agoria
  • KU Leuven
  • VLAIO

Meedoen? >

Publicaties

Measuring circular employment  

Circulaire jobs in België

Beleidsinstrumenten
Circulair aankopen
Communicatie
Financiering
Innoveren & Ondernemen
Jobs & Vaardigheden
Onderzoek