Hefboomwerking
Beleids­instrumenten

TREKKERS: denuo en team Vlaanderen Circulair

Het lokale, Vlaamse, federale en Europese beleid in brede zin biedt vandaag al veel opportuniteiten, maar minstens even veel belemmeringen voor zij die willen bouwen aan een circulaire economie in Vlaanderen. Binnen de Hefboom Beleidsinstrumenten zetten we in op het ruimer beleidsinstrumentarium, daar waar dit een hefboomwerking kan creëren (regelgeving, subsidies, heffingen, productnormering en impulsen voor recyclage en ecodesign, convenanten…). Dit vraagt een actieve afstemming met alle relevante overheden maar ook met een brede groep stakeholders uit de private en publieke sector.

Binnen deze Hefboom brengen we daarom diverse profielen samen zoals administraties, afvalbeheerbedrijven, federaties uit de producerende industrie en sociale partners om de verschillende beleidsbelemmeringen en -hefbomen in kaart te brengen en ook actief op te lossen dankzij juridische onderzoeksopdrachten. We steunen daarbij ook op het werk van de verschillende werkagenda’s en bekijken waar we op een sector overschrijdende manier tewerk kunnen gaan.

Meedoen? >

Beleidsinstrumenten
Circulair aankopen
Communicatie
Financiering
Innoveren & Ondernemen
Jobs & Vaardigheden
Onderzoek