Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Werf: Circulair Ondernemen

Samenwerking over de keten heen bevorderen

Het is niet eenvoudig om een kringloop volledig te sluiten binnen eenzelfde bedrijf. Meestal vraagt de circulaire economie om nieuwe samenwerkingen tussen bedrijven. Die zijn vaak verrassend en lopen doorheen de hele waardeketen en over sectoren heen. Bedrijven moeten aan de ene kant overleggen met hun leveranciers van onderdelen en grondstoffen, om bijvoorbeeld gerecycleerde, recycleerbare, herbruikbare of biogebaseerde materialen in te kunnen zetten. Aan de andere kant moeten ze ook afspraken maken met tussenhandelaren of winkelketens om bijvoorbeeld herstel, verhuur, upgrade of terugname te organiseren. 

Daarnaast is er nood aan de ontwikkeling of toepassing van nieuwe technologieën. Bijvoorbeeld sensoren om de staat, het gebruik en de locatie van een geleased toestel te monitoren. Of nieuwe materialen of processen die stoffen van een niet-hernieuwbare oorsprong kunnen vervangen.

Wat willen we bereiken?

De potentiële economische, maatschappelijk en ecologische voordelen van een doordacht en geslaagd circulair businessmodel zijn de investeringen meer dan waard. Maar om die investeringen mogelijk te maken, is er een ondersteunend kader, kennis en kunde nodig. 

Vlaanderen Circulair wil hiervoor een gunstig klimaat helpen creëren. Om ervoor te zorgen dat circulaire strategieën bij ondernemers ingang vinden, zetten we in op: 

  1. alle fasen van de innovatiefunnel: van bewustwording over ideeëngeneratie, innovatie, implementatie tot en met de opstart en valorisatie; 
  2. innovatie op volgende vlakken: kerntechnologie, hulptechnologie, verdienmodel, productontwerp en samenwerkingsmodellen. 

Op middellange termijn willen we de circulaire economie tot op de bedrijfsvloer brengen in een aanzienlijk deel van de Vlaamse ondernemingen.

Circulair Ondernemen: waarom?

Concreet

Een greep uit de acties van Vlaanderen Circulair en projectpartners: 

  • We financieren met onze Open Call innovatieve circulaire business cases.
  • We ontwikkelen opleidingsmodules, gidsen en tools over circulaire economie op maat van specifieke doelgroepen (vb. accountants, juristen, ambtenaren, milieucoördinatoren, financiers…) en studierichtingen (ontwerpers, architecten, ingenieurs, economen, techniekers). 
  • We bouwen en onderhouden een databank met goede Belgische voorbeelden van circulaire bedrijfsvoering. 
  • We geven Vlaanderen Circulair een plek als gespecialiseerd infopunt voor circulair ondernemen binnen het netwerk Sterk Ondernemen van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. 
  • Individuele starters, vernieuwers, bedrijven en organisaties die op zoek zijn naar informatie over circulaire economie, een klankbord om hun circulair idee of concept af te toetsen, of interessante, nieuwe partners helpen we zo op weg.
  • Samen met relevante projectpartners als VDAB, SERV, Departement Onderwijs… bouwen we verder aan kennis over jobs in de circulaire economie. We maken concreet welke jobs aan belang kunnen groeien en welke competenties we hiervoor in Vlaanderen nodig hebben. 
  • De circulaire economie in de praktijk brengen is iets dat verschilt van sector tot sector. Daarom nemen federaties als Agoria (technologie), essenscia (chemie, kunststoffen en life sciences), Fevia (voeding) en de Vlaamse Confederatie Bouw het voortouw om voor hun achterban sector-specifieke kennis op te bouwen en te delen. 
  • Samen met de ‘Interdepartementale Werkgroep Bio-economie’, die meer dan een dozijn overheidsinstanties verenigt, klaart Vlaanderen Circulair de vele linken tussen de bio-economie en de circulaire economie uit. We werken samen communicatieproducten uit.