Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

 

Reburg is een fictieve stad in een circulaire toekomst. Met de stad tonen we hoe het leven in een circulaire economie eruit zou kunnen zien. Dit verhaal vertelt de toekomst van de biogebaseerde economie. Geen takje of vezeltje gaat verloren. Alles wordt via bioconvertors omgezet in nuttige materialen.

We maakten het scenario samen met de Interdepartementale Werkgroep Bio-Economie.

01. Het bio-net

Biogebaseerde economie

De biogebaseerde economie duidt op de overgang van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof: van ‘fossil based’ naar ‘bio based’. De toepassingen zijn bijvoorbeeld vulstoffen, chemicaliën, materialen, brandstoffen, elektriciteit en warmte. Het slim gebruik maken van biomassa (cascadering) is hierbij van belang (Bron: BioBased Economy). In dat opzicht vult de biogebaseerde economie de circulaire economie mooi aan: beide streven naar een maximaal waardebehoud van grondstoffen.

2040: kantelpunt

Biogebaseerde materialen en producten zijn al van oudsher gemeengoed in onze maatschappij. De voelbare impact van de klimaatverandering heeft er in de jaren 2040 uiteindelijk toe geleid dat de economie en de maatschappij zo goed als onafhankelijk zijn geworden van fossiele grondstoffen. Die gedwongen transitie gaf een enorme boost aan de biogebaseerde economie. Die is tot een fundament van de economie uitgegroeid. Design for upycling is een basisprincipe in de huidige productieketens. Hierdoor wordt biomassa zeer lang in de keten gehouden en worden massale hoeveelheden koolstof opgeslagen in materialen en producten.

Vlaanderen munt uit in technologische oplossingen om van complexe biomassastromen hoogwaardige eindproducten te maken, dankzij haar lange historiek van selectieve inzameling van biomassareststromen en de aanwezigheid van een sterke biotechsector.

Kiemen van verandering >

Het circulair bio-net is science non-fiction. Er zijn vandaag al heel wat initiatieven die de toekomst voorbereiden.

Avantium

Avantium YXY-technologie: plastics uit suiker

Het Nederlandse Avantium bouwt in Antwerpen een demofabriek om PEF te produceren: een compleet nieuwe, hoogkwalitatieve kunststof, gemaakt uit industriële suikers op plantaardige basis.
Meer lezen >

Millibeter

Millibeter: vliegen maken chemicaliën en voeders

Het bedrijf Millibeter zet zwarte wapenvliegen in om afval en mest te transformeren tot grondstoffen voor de chemische industrie en veevoeder.
Meer >

Derotex

Derotex: van oude jutezak tot auto-interieur

Derotex geeft natuurlijke vezels een tweede leven in de autobouw, als geotextiel in de tuinbouw, of als biologisch afbreekbare matten om bermen onkruidvrij te houden.
Meer >

Atsea

AT-SEA: algen als grondstof van de toekomst 

Het AT~SEA project ontwikkelt speciale textiel-stroken om in open zee algen te kweken. Op termijn wil het algenboerderijen gaan bouwen.
Meer lezen >

Het resultaat: een circulair bio-net

In 2050 gaat niets verloren, ook niets dat van de natuur komt. Elk graantje, grasje en stokje dat van het veld komt, krijgt een nuttige toepassing. Ofwel als voeding voor mens en dier, ofwel als grondstof voor de industrie. Dat begint al bij het begin, in de boerderij.

Wat op de boerderij niet gebruikt kan worden voor voedsel, de bioresten, gaat naar de bioconvertor. Dat is een installatie die uit de biomassa ruwe biococktails maakt, goedjes boordevol waardevolle moleculen voor de chemische industrie. Elke cocktail is anders en dient om verschillende dingen mee te maken.

De biococktails worden via pijpleidingen van het platteland naar de rand van de stad gepompt. Dat is efficiënter dan vrachtwagens de baan opsturen. Bovendien konden de boeren oude oliepijpleidingen voor een prikje kopen toen de oliemarkt definitief ineenstortte. De groene olie heeft de zwarte olie vervangen. Dit systeem kreeg de naam Bio-net.

Ook de steden leveren biococktails aan. Omdat ondertussen 80% van de bevolking in steden woont, zijn biomassareststromen van steden een belangrijke bron van grondstoffen geworden. Doordat de huizen allemaal op een warmtenet zijn aangesloten – een soort centrale verwarming voor de hele wijk – konden de oude aardgasleidingen omgebouwd worden tot biococktailleidingen. Mensen droppen hun bioresten is de thuisconvertor en het Bio-net zorgt voor de rest.

De biococktails van boerderijen uit de hele regio komen samen in de bioraffinaderij. Daar maken ze van de cocktails chemicaliën en nieuwe producten [voor de stadsindustrie.] Grasvezels worden meubels, eiwitten worden shampoo, vetzuren worden speelgoed, de gassen worden energie…

Reburg Bio-net 1

Reburg Bio-net 2

Reburg Bio-net 3

Reburg Bio-net 4

Reburg Bio-net 5

Ontdek de andere episodes

Biogebaseerde economie

01. Het bio-net

Dit verhaal vertelt de toekomst van de biogebaseerde economie. Geen takje of vezeltje gaat verloren. Alles wordt via bioconvertors omgezet in nuttige materialen.

Ontdek de episode >

Waterkringlopen

02. De waterkring

Dit verhaal vertelt over hoe we om zullen gaan met ons water en alles wat erin zit aan energie en voedingsstoffen.

Coming soon

Bouw

03. Bouwen voor eeuwige verandering

Dit verhaal vertelt over hoe we gaan bouwen in de toekomst. Modulaire appartementen, biobased wolkenkrabbers, gebouwen als materiaalbanken...

Coming soon