Economische voordelen van de circulaire economie

Vlaanderen staat nu al aan de top als het gaat om het sluiten van de materiaalkringlopen. Die koppositie kunnen we verzilveren door verder te innoveren in de circulaire economie.

Vanuit een zuiver economisch standpunt spreken de voordelen van de omslag naar de circulaire economie boekdelen. Als we de hulpbronnen in de hele waardeketen efficiënter maken, kunnen we de behoefte aan materialen in Europa in 2030 met naar schatting 17 tot 24% doen verminderen. Door een beter gebruik van hulpbronnen zou het Europese bedrijfsleven jaarlijks 630 miljard euro kunnen besparen. En door het wegvallen van kosten voor materialen en de creatie van nieuwe producten, diensten en waarde kan het bbp van de EU met 3,9% groeien. De circulaire economie kan zo tegen 2030 1,2 tot 3 miljoen extra jobs creëren. 

Indicatieve schattingen van de economische baten van de circulaire economie voor Vlaanderen wijzen op besparingen op materiaalkost van 2 tot 3,5% van het Vlaamse bbp en de creatie van 27.000 bijkomende jobs, gaande van hoogtechnologisch tot kort geschoold.

Economische voordelen circulaire economie

deze grafiek downloaden >

Macro-economische besparingen met circulaire economie

Deze grafiek downloaden >