Publicaties

Hieronder vind je een overzicht van al onze publicaties. Uitgaven van voor 1 januari 2017 zijn van de voorlopers van Vlaanderen Circulair (het Vlaams Materialenprogramma en Plan C).

 

Dit visiedocument over de toekomstige rol van afvalpreventie in de Europese Unie kwam tot stand op basis van uitgebreide consultaties van erkende Belgische en Europese afval-experten over de toekom…

 

Deze publicatie zoomt in op de hoogtepunten die we samen realiseerden in 2022.

 

Studie naar de optimale ontwikkeling van de circulaire economie vanuit de hefboom financiering

 

Rechtvaardigheid is cruciaal om van de circulaire economie een succes te maken

 

Vlaanderen Circulair en OVAM lanceerden vier projectoproepen om innovatieve en waardevolle circulaire economieprojecten te ondersteunen. Van elk afgerond project maakten we een fiche.

 

Op 23 en 24 september 2021 kwamen de leden van de themagroep Bouw bijeen voor een tweedaags evenement in Amsterdam, Nederland. Het thema van het evenement was Circulariteit in de bouwsector  

 

Er is dringend wereldwijde actie nodig om het niet-duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen aan te pakken. Dit rapport verkent de toegevoegde waarde van een internationaal verdrag met betrekking …

 

Deze brochure verzamelt materiaal en methodes om circulaire economie en ecodesign in hoger onderwijs-opleidingen te integreren. Je vindt er procesflows, (logistieke) investeringen, documentatie.

 

Een handige checklist met 43 punten om circulaire economieprojecten op te baseren.

 

We vertaalden onze Terugblik in het Engels. Handig om aan een internationaal publiek uit te leggen wat zoal in Vlaanderen gebeurt.

 

In dit e-book vind je een overzicht terug van het Boostcamp, en een reflectie erop, deels gebaseerd op de notities die de deelnemers na de Boostcamp deelden.

 

Onze regelgeving is vooral op maat van een lineaire economie gemaakt. Dit rapport neemt via cases van de Open Call Circulaire Economie 2017 enkele juridische topics onder de loep.

 

Dit rapport verkent de kansen en knelpunten voor de financiering van de circulaire economie, en meer bepaald as-a-service business modellen. Het rapport doet concrete aanbevelingen aan zowel overhede…

 

Met het Frontrunnersproject brengen we boeiende verhalen van innovatieprojecten op het kruispunt van circulaire economie, energie en industrie 4.0 in beeld.

 

40 leveranciers stellen hun circulair aanbod voor. Domeinen: kantoor, bouw, ICT, verlichting, textiel en werkkleding en andere.

 

De klimaatuitdaging wordt vaak herleid tot een energieprobleem. Vandaag weten we echter dat de hoge energievraag voor een groot deel verscholen zit in de manier waarop we met materialen omspringen.

 

Je kan Antwerpen bekijken als een stad aan de stroom, maar ook als een stad van stromen. Stad Antwerpen en de OVAM gaven de opdracht om negen stromen in de Antwerpse metropool te onderzoeken: energie…

 

This statement explains how our partnership of governments, companies, civil society, and the knowledge community takes action together.

 

Dit rapport verkent de impact van de transitie naar een circulaire economie op jobs in vier economische clusters.

 

Juridische problemen worden vaak als obstakels geïdentificeerd voor bedrijven die in de circulaire economie actief zijn. Daarom onderzoekt dit rapport de vraag of de rechtenopleiding aangepast moet w…

 

Dit rapport is een experiment in circulaire gebiedsontwikkeling: het schetst een imaginair circulair toekomstbeeld voor de Ford site en de Genkse regio.

 

Dit is het tweede deel van de prospectieve studie die het circulaire potentieel onderzoekt in Genk, Hasselt en de gemeente Houthalen-Helchteren (=samen Poort Genk). Dit rapport schetst een brede visi…

 

Dit is het eerste deel van de prospectieve studie die het circulaire potentieel onderzoekt in Genk, Hasselt en de gemeente Houthalen-Helchteren (=samen Poort Genk). Dit rapport maakt een analyse van …

 

Deze brochure biedt leerkrachten, docenten, en bedrijfsleiders een leidraad om de principes van de circulaire economie toe te lichten. De brochure wordt gecombineerd met een uitgebreide Prezi-present…

 

Deze publicatie stelt de werking van ons unieke partnerschap tussen overheden, bedrijven, middenveldorganisaties en kennisinstellingen voor. 

 

Deze publicatie stelt de werking van ons unieke partnerschap tussen overheden, bedrijven, middenveldorganisaties en kennisinstellingen voor. 

 

'Lessen uit 2 jaar iMade' is het verslag van het iMade project. Het geeft een omvattende kijk op hoe digitale productie in Vlaanderen, mits goed gekaderd, een sociale en ecologische industriële revol…

 

Circulaire ondernemingen financieren: hoe moet dat dan? Wat moet veranderen? Wat niet? En wat zijn de risico’s? Dit rapport biedt een overzicht van wat we vandaag alvast weten.

 

Dit e-boek uit 2014 (toen nog door Plan C) toont hoe de circulaire economie in Vlaanderen en Europa begint te leven, wat de kansen zijn en hoe organisaties er nu al in de praktijk mee aan de slag gaa…