Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Zunurec

Voedingsstoffen en water uit het spuiwater in de tuinbouw

Verhoeve Milieu & Water is specialist bodem- en waterkwaliteitszorg. Met het project Zunurec (Zuivering en Nutrienten Recuperatie) wil het bedrijf voedingsstoffen halen uit de spuiwaterstroom in de tuinbouw, en dat ook zuiveren en hergebruiken.

Bij die recuperatie komt een innovatieve combinatie van technieken kijken. De residuen van gewasbeschermingsmiddelen worden ontsmet en verwijderd via ‘Advanced Oxidation’. De teruggewonnen nutriënten en het water worden hergebruikt in een teeltopstelling. Daar analyseert Zunurec de effecten op de kwaliteit en de groeisnelheid.

Het project toont hoe nutriënten en water in de tuinbouw gerecupereerd kunnen worden en nuttig verantwoord worden toegepast, en daarmee hoe de kringloop van water en voedingsstoffen in de glastuinbouw gesloten kan worden. Meerdere tuinders kunnen de mobiele installatie op verzoek gebruiken om spuiwater uit hun opslagbuffers te recupereren.

Zo draagt dit project bij aan een circulaire economie en aan het vermijden van de kosten voor de afvoer van water. De vzw Proefstation voor de groenteteelt evalueert en valideert.

Verhoeve Groep Belgium

Partners Verhoeve Milieu & Water, BPK en Proefstation voor de Groenteteelt.

Thema's Call 2017 ›

Sectoren Bio-massa › Voeding › Water ›