LoopCare

Recyclage van wegwerpluiers

Ontex is een wereldwijde producent van wegwerpluiers voor baby’s, incontinentiemateriaal voor volwassenen en maandverbanden, tampons en inlegkruisjes voor de vrouwelijke hygiëne. 

Vandaag vormen gebruikte wegwerpluiers en andere hygiënische producten een groot deel van het afval afkomstig van huishoudens, kinderdagverblijven en zorginstellingen. Dat afval wordt momenteel verbrand. Omdat duurzaamheid voor Ontex een belangrijke strategische pijler is, hebben we samen met onze partner Agricon het project Loopcare opgestart. In dat project voerden we een haalbaarheidsstudie uit naar andere mogelijkheden van recyclage en valorisatie.

Via het project Loopcare onderzochten we de volgende vragen:

Kunnen we al vanaf het ontwerp rekening houden met de recyclagemogelijkheden van wegwerpluiers?

Kunnen we deels gerecycleerde grondstoffen gebruiken voor de productie van nieuwe producten?

Kunnen we samenwerken met partners die vernieuwende recyclagetechnieken toepassen?

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. Recyclagebedrijven zien het huidige luierontwerp niet als de grootste hindernis om te investeren in de recyclage ervan. Toch vonden we al verschillende manieren om de recycleerbaarheid te verbeteren. Ze willen tegen 2030 100% recycleerbare verpakkingen produceren.
  2. Verschillende recyclagetechnieken hebben verschillende voor- en nadelen wat betreft grondstofkeuzes in het ontwerp. Er bestaan ook al experimenten rond luiers composteren, met heel andere eisen naar ontwerp toe. Een slim ontworpen luier moet dan zowel recycleerbaar als composteerbaar zijn.
  3. We kunnen geen grondstoffen uit mechanische recycling gebruiken voor de productie van nieuwe producten. Risico’s op vlak van hygiëne en productveiligheid sluiten dat uit en veiligheid blijft voor ons een topprioriteit. Chemische recycling biedt perspectief omdat kunststoffen dan met exact dezelfde oorspronkelijke kwaliteit en zuiverheid kunnen vervaardigd worden.
  4. Deels gerecycleerde grondstoffen inzetten voor de productie van kunststof verpakkingen is wel mogelijk. Zo wil Ontex tegen 2025 in elk Europees land plastic zakken met minstens 30% gerecycleerde inhoud aanbieden.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Het is belangrijk om de bestaande vooroordelen over biobased plastics tegen te gaan. Biogebaseerde en -degradeerbare kunststoffen gebruiken in het ontwerp van luiers kan de milieu-impact aanzienlijk reduceren, zeker aangezien het overgrote deel nog lang zal verwerkt worden door verbranding.
  2. Toch zal het moeilijk blijven om biogebaseerde kunststoffen te laten doorbreken naar grotere volumes. Enerzijds door de hogere kostprijs en de beperkte beschikbaarheid, anderzijds door de controverse die erover bestaat bij de consument, media, milieu-organisaties, overheden ... bijvoorbeeld rondom land- en watergebruik.
  3. Een duidelijke richting kiezen in het ontwerp van onze luiers is moeilijk. Zo herleeft nu het idee van biodegradeerbare luiers. Biodegradatie in afvalstorten toonde tot nu toe echter geen enkel milieuvoordeel aan. Luiers ontwerpen voor compostering is ook volledig anders dan ze te optimaliseren voor recyclage. Verschillende landen, benaderingen, technieken … maken het erg complex.
  4. Opvallend is de grote bereidheid van onze directe en indirecte leveranciers om in dit project samen te zoeken naar circulaire oplossingen. Dat heeft geleid tot verschillende onvoorziene samenwerkingen.
1,5 kiloton minder plastic afval
3,8 kiloton minder CO2
30% gerecycleerd materiaal in verpakking

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Het doel tegen 2030 is het produceren van 100% recycleerbare verpakkingen.

Zowel de geplande als de spontane samenwerkingen met verschillende partijen in de keten, de subsidie van Vlaanderen Circulair, en de interne dynamiek binnen Ontex vormden in dit project een belangrijke meerwaarde en een grote stap vooruit voor Ontex.

De samenwerking met verschillende ontwikkelaars van innovatieve recyclagetechnieken zullen we in de toekomst verderzetten. Een volledig transparante en wederzijdse kennisoverdracht is enorm nuttig: enerzijds over de beperkingen en mogelijkheden van de recyclagetechnologie en anderzijds over het productontwerp en de productie.

Ook is het belangrijk dat overheden en andere organisaties de inspanningen in onze sector blijven steunen met stimulerende maatregelen en door de markt correct te informeren en bewustmaken. De marktvraag blijft nu eenmaal de belangrijkste drijfveer voor innovatie, ook op vlak van circulaire oplossingen. Er bestaan nu oplossingen voor de recyclage van dit type afval, de grootste uitdaging is nu die infrastructuur verder opstarten, uitbouwen en kost-efficiënt uitbaten. We willen absoluut vermijden dat de recyclage zou leiden tot nog een toename van de (reeds hoge) afvalkosten.

Gerelateerde cases