Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

 

Andere financiering

Diverse overheden en fondsen maken middelen vrij voor circulaire economieprojecten. Een overzicht.

DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ

Call innovatieve projecten in land- en tuinbouw

Het Departement Landbouw en Visserij doet een oproep voor Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) waarin landbouwers en onderzoeksinstellingen samen innovatieve oplossingen zoeken voor concrete problemen of opportuniteiten in de landbouwbedrijfsvoering. De focus van de oproep ligt op economische relance en op circulaire economie.
De oproep loopt tot en met 30 september 2020.

MEER OVER DEZE CALL >

Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Vlaams minister van Landbouw en Voeding maakt uit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) opnieuw 4 miljoen euro vrij voor investeringen in de agrovoedingssector. De oproep gebeurt in het kader van het Vlaams Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020. Via diverse maatregelen wil Vlaanderen de competitiviteit en de verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw stimuleren en ondersteunen. De focus ligt deze keer op investeringen in circulaire economie en op de economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen. Hiervoor wordt telkens 1 miljoen euro voorbehouden. Het resterende budget is beschikbaar voor andere investeringen in de agrovoedingsketen.
Indienen kan tot en met 29 oktober 2020.

Meer over deze call >

VLAIO

Algemene innovatiesteun van Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

De financieringsadviseurs van VLAIO kunnen je als ondernemer verder helpen wanneer je project een innovatie is van een product, dienst of businessmodel.

Meer over de adviesverlening van VLAIO >

Neem zeker ook een kijkje op de gids die VLAIO heeft gemaakt om je doorheen het financieringslandschap te loodsen:

Naar de financieringsgids >

Heb je een andere financieringsnood of wil je een samenwerking opzetten tussen private en publieke organisaties, dan zijn één van volgende recent gelanceerde calls misschien wel iets voor jou:

VLAKWA

VLAKWA-call: steun voor innovatieve waterprojecten

Heb je een projectidee over duurzame en innovatieve technologieën, producten en concepten die leiden tot een efficiënter waterbeheer (binnen een bedrijf, bedrijventerrein, stad,…)? Zeker als de innovatie ook leidt tot een besparing of recuperatie van grondstoffen en/of energie biedt Vlakwa consortia van bedrijven en organisaties de kans om een demonstratie- en disseminatieproject in te dienen.

Meer over de VLAKWA-call >

POM West-Vlaanderen

Quick Wins Fabrieken voor de Toekomst

Met de oproep 'Quick Wins Fabrieken voor de Toekomst' stimuleert POM West-Vlaanderen via Fabrieken voor de Toekomst de samenwerking tussen bedrijven. Concreet is er 500.000 euro om 20 kortlopende en praktijkgerichte innovatieve samenwerkingsprojecten te ondersteunen.

Meer over de call >

Zoek je financiering als stad of gemeente?

Stedenbeleid Vlaanderen

Oproep Stedenbeleid voor stadsvernieuwingsprojecten

Als je project past in een stadsvernieuwingsproject is het interessant om het in te dienen in de thematische oproep vanuit Stedenbeleid:

Meer over de oproep stedenbeleid >

Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) {C}{C}<!--cke_bookmark_776S-->{C}{C}<!--cke_bookmark_776E-->

Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)

Het PIO wil Vlaamse overheden en publieke organisaties stimuleren om in te zetten op circulaire economie. Heb je een idee om via een overheidsopdracht innovatieve oplossingen te laten ontwikkelen en valideren, die kunnen bijdragen tot een circulaire economie en duurzame energietransitie in Vlaanderen, dan is deze oproep iets voor jou:

Meer over de PIO-oproep >

Circulaire gemeente Oost-Vlaanderen 2020{C}{C}<!--cke_bookmark_673S-->{C}{C}<!--cke_bookmark_673E-->

Circulaire gemeente Oost-Vlaanderen 2020

Heb je als stad of gemeente nood aan een begeleidingstraject? De Provincie selecteert in de call ‘Circulaire gemeente Oost-Vlaanderen 2020’ 2 tot 3 initiatieven voor een begeleidingstraject van maximaal 6 maanden. Dit traject stimuleert de lokale economie binnen de stad of gemeente.

Meer over de call >

Circular City Funding Guide

Circular City Funding Guide

In het kader van het Europese Urban Agenda Circular Economy werd een specifieke financieringswebsite gemaakt. Hierin krijg je een overzicht van mogelijke financieringsopties, maar ook voorbeelden waarop je als lokale overheden zelf initiatieven kunt ondersteunen.

Naar de funding guide >

Econocom rapport: Financiering van de circulaire economie

Rapport Econocom financiering van de circulaire economie

We evolueren van een eigendomseconomie naar een gebruikseconomie. Dat is één van de principes waarop de circulaire economie is gestoeld. Er zijn in ons land de voorbije jaren honderden circulaire projecten ontwikkeld.

Deze projecten bevinden zich echter vaak nog in een experimentele (demonstratie)fase en kennen nog geen schaaleffect, mede door een gebrek aan aangepaste, innovatieve financiering. Daarnaast missen vele bedrijven en overheden de kennis rond innovatieve financierings- en as-a-service modellen.

ONTDEK HET RAPPORT

  • 115 pagina's met nieuwe inzichten over de circulaire economie
  • De knelpunten en opportuniteiten voor financiële dienstverleners, bedrijven en overheden
  • Succesvolle praktijkvoorbeelden van circulaire financiering.

RAPPORT DOWNOADEN >

Boxshot financieel dossier

Publicatie: de circulaire economie financieren

Circulaire ondernemingen financieren: hoe moet dat dan? Wat moet veranderen? Wat niet? En wat zijn de risico’s? Dit rapport biedt een overzicht van wat we vandaag alvast weten.

Ontdek de publicatie >

/* Accordion */