Wooncoop

Het Wooncoop-model van coöperatief leven en inclusieve duurzaamheid

Wooncoop maakt de stad eerlijker en duurzamer door samen woonprojecten te beheren. Zo introduceren ze een in België vergeten concept: coöperatief wonen.

Samen
Via de coöperatieve vennootschap zijn bewoners en investeerders eigenaar van de woonprojecten, zo houdt wooncoop de stad in handen van de burgers. Via architectuur creëert wooncoop ook een meer verbonden stad. De woningen zetten aan tot interactie met medebewoners en de buurt. Tevens streven hun bewoners gelijkwaardigheid en sociale inclusie na.

Eerlijk
Bewoners huren bij zichzelf aan de werkelijke kostprijs. De gebouwen en de kosten van het beheer worden gedekt. Niet meer, niet minder.

Tevens heeft het wooncoop-systeem enkele solidariteitsmechanismen die wonen meer betaalbaar kunnen maken: (1) vrienden en familie kunnen bewoners steunen door te investeren in de coöperatieve vennootschap, (2) bewoners die meer kapitaal kunnen inbrengen steunen andere bewoners die minder kapitaal kunnen inbrengen en (3) er zijn ook solidariteitsaandelen. Via deze aandelen staan investeerders hun rendement af zodat bewoners aan een lagere maandlast kunnen wonen. Dit wordt toegepast voor kwetsbare groepen die moeilijker op de huizenmarkt terechtkunnen. Bijvoorbeeld: mensen op vlucht of mensen met een beperking.

Duurzaam
Wooncoop verkoopt die woonprojecten niet meer waardoor ze het vastgoed beheren op zeer lange termijn. Hierdoor worden écht duurzame en circulaire keuzes gemaakt. Er wordt gekozen voor kwaliteitsvolle en duurzame materialen zodat de woningen lang meegaan. Ook isoleren ze de woningen grondig en zetten ze in op duurzame technieken zoals zonnepanelen en warmtepompen. Door dit te combineren met een eerlijk businessmodel wordt de ecologische en sociale duurzaamheid ook economisch duurzaam.

Meer info via www.wooncoop.be

Wooncoop

Sectoren

Organisaties