WOOD-DESIGN

Duurzaam design met houtafval: een perfecte match

We zetten met dit project samenwerkingen op tussen designers en houtverwerkende bedrijven om zo op zoek te gaan naar:

  1. alternatieve bestemmingen voor afvalhout;
  2. nieuwe inzichten in houtverwerking voor designers;
  3. een optimalisatie van de processen in de houtverwerkende sector.

In overleg met Hout Info Bois selecteren we een vijftal bedrijven die willen meestappen in dit traject. Daarnaast lanceren we samen met Flanders DC een oproep naar designers en selecteren we vervolgens een vijftal geschikte kandidaten. Met deze designers houden we halt in elk van de deelnemende bedrijven en nemen we de houtverwerkingsprocessen en afvalstromen onder de loep. Na dit voortraject en de kennismaking maken we matches tussen designers en bedrijven. Hierin worden de designers verder begeleid in het ontwikkelen van een product op basis van het afvalhout dat aanwezig is in het bedrijf. Tot slot worden de bevindingen van het voor- en vervolgtraject gecommuniceerd naar andere houtverwerkende bedrijven en designers, zodat dit een grotere toepasbaarheid binnen de sector krijgt.

BOS+ Vlaanderen

Partners Flanders DC, Hout Info Bois

Sectoren