Voedselverlies meten doorheen de zuivelketen

Om voedselverlies aan te pakken, moet je eerst weten hoeveel dit exact is. Onder het motto “meten is weten” willen de partners in dit project voedselverlies doorheen de zuivelketen meten, van koe tot eindproduct. Er wordt samengewerkt met alle schakels in de keten om cijfers te verzamelen, van boer, transport, in zuivelfabrieken t.e.m. verkoop in supermarkten.

Een lerend netwerk zal verliesposten en knelpunten in kaart brengen, good practices delen en waar mogelijk acties ondernemen, bv. wetgeving, technologie, samenwerking, …
Daarnaast zal er getracht worden in te spelen op de nood tot interactie tussen voedingsbedrijf en retail door het opzetten van een testcase tussen 1 zuivelbedrijf en 1 retailer. Via inzage in detail-verliescijfers met juridische garanties wordt forecasting mogelijk.

Finaal zal een modelovereenkomst opgesteld worden, bruikbaar voor andere voedingsbedrijven.
De aanpak en leerlessen voor de zuivelsector worden gedissemineerd naar andere zuivelbedrijven, de bredere voedingssector, overheidsinstanties en stakeholders.

 

BCZ-CBL vzw

Partners FoodWIN, FEVIA vzw, Boerenbond

Sectoren