Vlaanderen Volmaakt geHitchted

Stroomlijnen van de recuperatie van reststromen en het trekken van een rode draad doorheen heel vlaanderen

Doorheen Vlaanderen bestaan er enorm veel kleine, lokale initiatieven die reststromen een nieuw circulair leven geven. Toch laat de circulaire toepassing van restmateriaal te veel op zich wachten, blijken initiatieven te duur en is het aanbod ongestructureerd. Met ‘Vlaanderen Volmaakt geHitched’ onderzoeken Hitch en Volmaakt hoe ze de recuperatie van reststromen kunnen stroomlijnen en een rode draad kunnen trekken doorheen heel Vlaanderen.

De toepassingen van restmateriaal laten op zich wachten en zijn bovendien vaak te duur, terwijl het aanbod van organisaties en bedrijven die ermee aan de slag gaan onvoldoende en ongestructureerd is. Ook binnen de sociale economie zijn de mogelijkheden nog te beperkt omdat de projecten te kleinschalig blijven. Hierdoor blijft de impact van de recuperatie van restmaterialen uit en neemt de materialenvoetafdruk te weinig af.

Met het project ‘Vlaanderen Volmaakt geHitchted’ onderzoeken Hitch en Volmaakt hoe een kwalitatieve toepassing van het modulaire HITCH-systeem ervoor kan zorgen dat reststromen grootschalig en langdurig heropgenomen kunnen worden. Dat doen ze door uit te zoeken hoe een lokaal georganiseerd lerend netwerk van sociale economiebedrijven samen met bedrijven die bronnen van reststromen aanleveren een boost kan geven aan de recuperatie van restmaterialen doorheen heel Vlaanderen. Dat terwijl de recuperatie grootschalig, langdurig en kwalitatief is en tegelijk duurzaam werk kan voorzien voor de maatwerkbedrijven. Via een draaiboek zullen de lokale modellen vervolgens gedeeld worden met andere Vlaamse regio’s om een duidelijk aanbod te kunnen voorleggen aan bedrijven, architecten en hobbyisten.

‘Vlaanderen Volmaakt geHitchted’ is een project op initiatief van HITCH en Volmaakt, ondersteund door The Ecological Entrepreneur en Voxdale én met een hele resem partners in het Vlaamse landschap. Dat gaat van diverse kennisinstellingen, universiteiten, lokale overheden en een reeks sectoroverschrijdende organisaties die zich mee engageren richting meer duurzame oplossingen.

Meer informatie via de website www.hitchconcept.be

Foto door Alfonso Navarro op Unsplash.com

Hitch

Partners Volmaakt

Sectoren

Organisaties