Van aarde naar waarde

Toepassing van leemsteen in de praktijk

Binnen het VLAIO Living Lab Circulaire Economie VAN AARDE NAAR WAARDE - Toepassing van Leemsteen in de praktijk onderzoeken UHasselt, a2o-architecten, Democo, Buildwise, BrickZ en BC materials gedurende drie jaar de toepassing van leemsteen in bouwprojecten.

Leemsteen is een volledig circulair bouwmateriaal met veel potentieel voor het verlagen van de materialenvoetafdruk en CO2-uitstoot van de bouwsector. Het materiaal wordt niet gebakken, waardoor bij het productieproces veel minder CO2 vrijkomt dan bij klassieke baksteen. Als er geen stabilisatoren worden toegevoegd, kan leemsteen bovendien op het einde van de levenscyclus opnieuw als grondstof dienen of terugkeren naar de natuur in ongewijzigde vorm. Wanneer uitgegraven grond van bouwwerven gebruikt wordt als grondstof voor de productie is er ook geen ontginning van nieuwe grondstoffen nodig.

Aan de hand van experimenteel onderzoek, reële praktijkcases en een demoproject met sociaal-ecologische impact onderzoekt dit Living Lab de technische knelpunten bij het ontwerp en de uitvoering van leemsteenmetselwerk. Ook bevragen zij ervaringen en voorkeuren van architecten, aannemers en bouwheren en nemen ze deze mee bij het formuleren van ontwerpoplossingen.

Binnen dit living lab wordt ingezet op multidisciplinaire kennisopbouw, sensibilisering, demonstraties en co-creatie met ontwerpers, ingenieurs, bouwheren en andere bouwactoren met als doel het gebruik van leemsteen in de bouw op te schalen.