Urban Biorefinery

Circulaire businesscase voor de valorisatie van koffiegruis en broodresten

Het inwonersaantal van steden blijft groeien en dat creëert nieuwe vraagstukken op vlak van afvalbeheer. Het wordt een steeds grotere uitdaging om voor biomassa-afvalstromen zoals voedselresten, houtafval en groenafval hoogwaardige bestemmingen te vinden.

Met het project Urban Biorefinery (URB) wil GLIMPS.bio een antwoord vinden op de uitdaging van biomassa-afval in de stad. We willen een concreet realiseerbare businesscase ontwikkelen rond koffiegruis en broodresten: twee stedelijke, organisch-biologische afvalstromen waarmee iedereen wordt geconfronteerd en die veel potentieel bieden qua hoogwaardige valorisatie.

Voor beide stromen zochten we uit welke circulaire toepassingen technisch en economisch haalbaar zijn en voldoende potentieel hebben om ze op grote schaal uit te rollen. In samenwerking met verschillende partners deden we labotesten, ontwikkelden we prototypes, zochten we extra financiering en bouwden we aan een businesscase.

In de case rond koffiegruis focussen we op het inzamelen, drogen, en persen van koffiegruis tot koffie-olie.

In de case rond broodresten werken we binnen een R&D-traject aan de ontwikkeling van biopigmenten op basis van broodresten, om zo een duurzame kleurtoepassing te ontwikkelen voor de textielindustrie.

Download pdf bestand

Glimps

Partners Suez R&R Belgium, IVAGO

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We hebben een proces ontwikkeld om koffiegruis in te zamelen, te drogen en te persen tot koffie-olie en perskoek. Daarmee kunnen we tot 100 kg nat koffiegruis per dag verwerken op een professionele en kwalitatieve manier.
  2. In samenwerking met een zeepziederij ontwikkelden we verschillende prototypes van een vaste koffiezeep op basis van circulaire koffie-olie. Eind 2021 realiseerden we een eerste productie en verkoop van 500 stukken zeep.
  3. We hebben samen met een Gentse start-up een eerste succesvol R&D-traject doorlopen om duurzame biopigmenten te produceren uit broodresten, door gebruik te maken van schimmels en gisten. In 2022 voeren we verdere opschalingstesten uit.
  4. We zijn volop bezig met het testen van het biopigment uit broodresten voor de kleuring van textiel. Er werd extra financiering aangevraagd bij VLAIO voor verder R&D.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Het is belangrijk eerst te focussen op de afzetmarkt. Je kan immers veel tijd en middelen steken in het opzetten van een efficiënt inzamelsysteem, een performante verwerking en hoogwaardige valorisatie, maar zonder marktvraag naar de grondstoffen die je creëert, houdt het snel op.
  2. Een 100% circulair product is vaak economisch niet haalbaar. Beter een deels circulair product dat goed verkoopt, dan een volledig circulair product dat in de rekken blijft liggen omdat het te duur is. We mogen tevreden zijn met elke stap richting meer circulariteit.
  3. Het is belangrijk een bewuste keuze te maken tussen bulk of niche. Bijna steeds is het kiezen tussen grote volumes afzetten tegen lage prijzen of kleine volumes tegen hoge prijzen. Een hoge verkoopprijs voor biocirculaire grondstoffen lukt vaak enkel voor nichetoepassingen.
  4. Wanneer met afval- of reststromen van een bedrijf opnieuw producten worden gemaakt die een economische waarde hebben voor dat bedrijf, dan creëert dat ook een potentieel grote marketingwaarde. Die rechtvaardigt mee de hogere prijs voor een circulair product.
500 stukken zeep verkocht
21 samenwerkingen rond koffie
500 g biopigment geproduceerd
7 samenwerkingen rond brood

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Samen met onze partners werken we verder aan het deelproject rond koffiegruis. Er volgt nog een pilootproject waarbij we inzetten op meer R&D. Op termijn willen we meerdere tonnen gruis inzamelen, drogen en persen m.b.v. een kleinschalige pilootinstallatie. Ook zoeken we nog een partij die bereid is de keten te overzien en de zeep te verkopen, we hebben nog geen organisatie of persoon gevonden die dit op zich wil nemen.

Het traject rond broodresten heeft in 2023 de Henry van de Velde Award gekregen voor design en research.  Ze zoeken nog bijkomende financiering om de kleurvastheid en bindkracht van de pigmenten van Rotmóy nog verder te optimaliseren via bijkomend onderzoek met partners uit de textielindustrie en designers.