TOP-atelier

Textielproducten krijgen een nieuw leven

Via het project TOP-atelier (Textiel Omschakeling Procesatelier) wil het opleidingsfonds van de Belgische mode- en confectie-industrie bouwen aan een professionele productieketen voor de verwerking en herbestemming van textielproducten. Dat gebeurde op basis van een samenwerking tussen diverse partners uit de mode- en confectiesector, elk met hun specifieke bijdrage en ervaring.

Zo gingen we in zee met verschillende Vlaamse confectieateliers die hun knowhow en machinepark ter beschikking stelden van ontwerpers, waarmee zij textielreststromen een creatieve herbestemming gaven. Er werden nieuwe mogelijkheden gecreëerd en uitgetest in de praktijk en we onderzochten ook welke businessmodellen die ideeën levensvatbaar kunnen maken.

De resultaten van deze samenwerking maken duidelijk welke technologieën, criteria en systeemaanpassingen nodig zijn om textiel een vlotte, duurzame, kwaliteitsvolle én betaalbare herbestemming te geven.

Tijdens het atelier legden we ook de focus op kennisuitwisseling en transparantie. Op die manier kan iedereen zo veel mogelijk van elkaar leren. Om al die kennis door te geven en iedereen van de ontstane knowhow te laten meegenieten, wordt er momenteel een tool ontwikkeld voor de TOP-atelierwebsite.

Download pdf bestand

IVOC vzw

Partners Creamoda vzw, Prospex Institute vzw, KOMOSIE vzw, DOEK vzw

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We hebben zowel designers als verschillende spelers uit de textielindustrie laten kennismaken met het upcyclingproductieproces en de bijhorende inzichten, nieuwe werkwijzen en opschalingsmogelijkheden.
  2. We hebben consumenten gesensibiliseerd over het belang van upcycling door goed te communiceren via verschillende kanalen (social media, website …) en door hen actief te betrekken in ons verhaal, bijvoorbeeld bij de waardebepaling van producten.
  3. Dankzij dit project zijn er blijvende samenwerkingen ontstaan tussen designers en de industrie (bijvoorbeeld met Ecoso en Indecor De Pauw) en tussen designers onderling.
  4. Door middel van Gerber Technology werd een innovatieve snijmethode ontwikkeld waarmee we digitaal nieuwe patroononderdelen en vormen kunnen snijden uit afgewerkte kledingstukken. Over deze snijmethode is ook een online gids beschikbaar.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Hoewel transparantie een belangrijke vereiste was van bij de start van het project, waren designers toch terughoudend om inkijk te geven in hun processen en opgedane kennis te delen. In de toekomst willen we daarop nog meer focussen bij het opstellen van de contracten.
  2. Uit dit project blijkt dat veel designers baat zouden hebben bij het volgen van een aantal basisopleidingen aan de start van het traject. Mogelijke opleidingen zouden zijn: textiel, confectie, technische vaktermen, kledingonderhoud en boekhouding.
  3. Investeerders en designers bewust samenbrengen kan leiden tot uiterst interessante synergieën en het zou nuttig zijn om dat op te schalen. Bovendien kan het designers, die nu vooral kiezen voor bekend terrein, helpen om uit hun comfortzone te treden op vlak van businessmodel.
  4. Een goede communicatie met toeleveranciers is belangrijk. Het moet duidelijk zijn dat ze zich engageren voor een heel traject, ook als het moeilijk wordt. Het is vooral een kans om mee te werken aan een groter geheel, en niet zozeer om meer winst te maken.
1 website
3 socialemediakanalen
1 online gids over upcycling
1 online handleiding snijden

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

TOP-atelier was een interessante eerste stap in de richting van upcycling. We hebben de mogelijkheid ontdekt om vanuit afgewerkte kledingstukken nieuwe, hoogwaardige textielproducten te maken en om dat proces op te schalen.

Nu is er vooral nood aan verder onderzoek om kleding upcyclen nog meer slagkracht te geven. Het is duidelijk dat we op een aantal vlakken nog verder moeten optimaliseren en innoveren. Zo hebben we nood aan nieuwe sorteercriteria in het sorteerproces om een basisvoorraad aan te bieden aan de upcyclingindustrie. Ook het snijproces kan een verdere optimalisatie van hard- en software gebruiken om de snijtijd in te korten.

Verder is het belangrijk een groter netwerk op te bouwen rond upcycling binnen de industrie om onderlinge samenwerkingen te stimuleren, bijvoorbeeld via een interactieve online kaart met alle spelers uit de sector.

Daarnaast willen we graag nog meer inzetten op duurzaamheid. We zijn erin geslaagd de consument al te sensibiliseren, nu willen we nog extra inzetten op duurzaamheid bij de confectieateliers en toeleveranciers.

Ten slotte willen we investeerders en designers nog meer bewust met elkaar in contact brengen. Dat zou ontwerpers kunnen stimuleren om hun aandacht niet enkel te concentreren op de ontwerpfase, maar ook op hun businessmodel.