SensiParti

Circulair bouwen haalbaar maken voor particulieren

Gedeeld woninggebruik, levenslang wonen, onderhoudsvriendelijk bouwen, thuiswerken … Er zijn heel wat noden en wensen bij particuliere bouwers om circulair en veranderingsgericht te bouwen. In de praktijk raken die bezorgdheden echter vaak ondergesneeuwd doorheen het bouwproces. Er wordt teruggegrepen naar vertrouwde conventionele technieken en oplossingen die op korte termijn kwalitatief zijn, maar niet toekomstbestendig of aanpasbaar. 

Met SensiParti wil Bond Beter Leefmilieu de circulaire bouwmarkt voor particulieren aanzwengelen door te vertrekken vanuit hún noden. SensiParti is een online en offline platform op maat van de bouwheer met concrete informatie en getuigenissen over circulaire bouwoplossingen. Zo tonen we aan de hand van concrete cases hoe alledaagse zorgen van bouwheren al hebben geleid tot meer circulaire oplossingen. We brengen het verhaal van de gebruiker, laten het antwoord van de ontwerper zien en geven concrete voorbeelden van technische oplossingen na hun uitvoering. Via inspiratietours, huisbezoeken en peer-to-peeruitwisseling tonen we hoe bouwheren zelf aan de slag kunnen met circulaire principes en wie hen kan helpen. 

Download pdf bestand

Bond Beter Leefmilieu

Partners Vrije Universiteit Brussel, Architectonische Ingenieurswetenschappen, Vibe

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We creëerden een toegankelijke databank van circulaire projecten: op ecobouwers.be verzamelden we meer dan 100 projecten met uitgesproken circulaire meerwaarde. Elk project is volledig beschreven, zowel op technisch vlak als wie eraan meewerkte. 
  2. Via een reeks webinars en projectbezoeken laten we particulieren kennis maken met innovaties binnen circulair bouwen. Door innovatieve concepten te helpen verspreiden, hopen we ze sneller ingang te geven in de bouwwereld. 
  3. We vergroten de markt van circulair bouwen door circulaire strategieën in de kijker te plaatsen. Zo stelden we een brochure samen die de aandacht vestigt op concrete en haalbare oplossingen die gemakkelijk toepasbaar zijn in de praktijk. 
  4. We vergroten de markt van circulair bouwen ook door de aanbodzijde te stimuleren: door noden en zorgen van particulieren in kaart te brengen aan de hand van user story scenario’s, moedigen we de aanbodzijde aan gerichter op te schalen. 

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Het platform wordt positief onthaald, maar het bereik is nog beperkt. Er is veel informatie beschikbaar, en veel websites. Particulieren zien echter moeilijk de meerwaarde van die verschillende websites. We moeten nadenken over de relatie met bestaande initiatieven en de nood aan integratie bij opschaling. 
  2. De meeste particulieren zijn nog niet overtuigd van flexibel bouwen. Hoewel velen reeds circulaire strategieën toepassen in hun woningen, worden die niet als dusdanig herkend. Het gaat dan in de eerste plaats over materiaalgebruik. Aanpasbaar bouwen is minder ingeburgerd. 
  3. User stories en herkenbare situaties zijn sterke instrumenten om de noden van particuliere bouwheren overzichtelijk in kaart te brengen en om erover te communiceren. 
  4. Grote of integrale circulaire projecten vinden tegenwoordig steeds vlotter de weg naar circulair bouwen. Kleinere of partiële projecten en ingrepen vinden moeilijker geschikte bouwpartners voor uitvoering en ontwerp. 
100 beschreven projecten
15 beschreven strategieën
1.500 oplages brochure
800 bezoekers projecten

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Ecobouwers vormt een handig platform om circulair bouwen bij particulieren in beeld te brengen. Het platform had bij zijn ontstaan een open karakter en dat willen we behouden. 

De databank en het platform kunnen in de toekomst opgeschaald worden door ze uit te breiden, maar ook (en vooral) door relaties uit te bouwen met andere initiatieven, bijvoorbeeld rond vindbaarheid van bouwprofessionals, adviesverlening, bouwdetails, productdatabanken … De bedoeling van het platform is immers niet om alle informatie zelf aan te bieden, maar om gericht door te verwijzen en te ondersteunen bij het vinden van de nodige informatie.