SCIFI – Supporting Circular Initiatives in the Film Industry

De audiovisuele industrie wordt meer circulair

Met een omzet van meer dan 2 miljard euro vormt de audiovisuele sector een belangrijke creatieve en economische motor in Vlaanderen. Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) is een spilfiguur voor de ondersteuning en financiering van audiovisuele projecten. Sinds 2013 leggen wij onze focus op duurzaamheid: we koppelen niet enkel de financiële productiesteun aan duurzame keuzes, maar vertalen duurzaamheid ook in concrete acties doorheen de hele keten. 

Met SCIFI willen we de circulaire economie verder verankeren in de film- en mediasector. Het doel is om de brede audiovisuele sector te informeren en stimuleren om zelf circulair aan de slag te gaan. We richten ons daarbij op zowel filmmakers als vertoners. Zo werkten we concrete pilootprojecten uit, brachten we regelmatig een netwerk van vertoners samen en zetten we in op impactmeting. We willen lokale kringlopen sluiten en alternatieve vormen van consumptie promoten. Daarbij ligt de focus op decorbouw en -inrichting (Kringverhuur), drinkwater (Robinetto en BOXrentals) en evenementen (MOOOV filmfestival). De KU Leuven stond in voor de wetenschappelijke ondersteuning en het kwantificeren van de milieuwinst. 

Download pdf bestand

Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)

Partners KU Leuven, CVBA De Leiding, BOXrentals en MOOOV

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We hebben het thema circulariteit geïntegreerd in de begeleiding die we aanbieden en delen onze kennis rond duurzaamheid met de verschillende vertoners (bioscopen en festivals). 
  2. De KU Leuven onderzocht de impact van drinkwater, textiel, decor en kosten versus baten van duurzame producties. Dat leidde tot inhoudelijke richtlijnen en de verfijning van de Eureca-calculator (die ecologische voetafdrukken berekent) voor filmproducties. 
  3. CVBA De Leiding en BOXrentals ontwikkelden en testten een mobiele drinkwatertap voor filmproducties. 
  4. MOOOV ontwikkelde en verankerde een strategisch duurzaamheidsplan in de interne werking en deelt die ervaring met andere vertoners. 

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Het loont om atypische partners samen te laten sleutelen aan duurzame oplossingen. In de dagelijkse praktijk is er niet altijd ruimte voor experiment. Projecten als SCIFI zijn een katalysator
  2. Wetenschappelijk onderzoek (LCA) van specifieke domeinen is cruciaal om de exacte impact van logistieke keuzes te doorgronden. Binnen domeinen zoals virtuele productie, digitale processen en alternatieve generatoren ontbreekt deze kennis. 
  3. Er is nood aan circulaire of duurzame oplossingen voor concrete problemen op maat van de nomadische productiesector. Het centraliseren en delen van die kennis en goede praktijken is belangrijk. 
  4. MOOOV toont dat duurzaamheid meer is dan een collectie alternatieve ideeën. Een doordachte, strategische inbedding van duurzaamheid in het DNA van de organisatie (met inspraak van klanten, partners, medewerkers en stakeholders) vormt een belangrijke basis. 

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

De projectresultaten vonden een concrete economische toepassing en inspireren de brede audiovisuele sector in Vlaanderen en daarbuiten. 

Het project SCIFI is afgelopen, maar wij blijven ons verdiepen in de mogelijkheden van duurzaamheid in de audiovisuele sector. We leggen linken tussen inspirerende ondernemers, blijven onze onderzoeksresultaten delen en zetten ons in om filmprofessionals en filmfondsen in binnen- en buitenland te betrekken bij dit thema.