School of commons

Een nieuwe samenwerking om circulaire coaches samen te brengen met changemaker

Commons zijn materiële of niet-materiële zaken die gedragen, beschermd of geproduceerd worden door een gemeenschap en beheerd op basis van de regels en standaarden van die gemeenschap.

De School of Commons (SOC) is een innovatieve methodologie om enerzijds kennis over commons te verzamelen en verspreiden en anderzijds de transitie van die commons te stimuleren. Concreet is de SOC een innovatief model voor samenwerking tussen coaches, changemakers, cases en structurele partners. Het gedeelde doel is de uitbouw van de circulaire stad versnellen op basis van ontwerp, technische inzichten, managementmodellen en nieuwe leerparadigma’s. Zo hebben we reeds een lespakket van 10 avondlessen opgezet en plannen we volop een tweede editie van de SOC in de vorm van bootcamps.

Deze vorm van delen van kennis en expertise kan bijdragen tot een snelle exponentiële groei van de lokale en wereldwijde circulaire economie.

Het project is experimenteel: leren en kennis delen creëert de nodige competenties voor het ontwikkelen van de circulaire stad. We streven naar een natuurlijke groei, voldoende zelfreflectie en volledige zelfvoorziening.

Download pdf bestand

Timelab

Partners Howest, Op Scherp bvba, Edwin Hantson cvba, Muntuit vzw, P2P foundation

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We ontwikkelden een lespakket met 10 avondlessen waarvoor changemakers zich kunnen inschrijven. Ieder lespakket werkt rond een bepaald thema of ‘patroon’: bronnen, identiteit, organisatie, dromen, maken, disruptie, systematische transformatie en open einde.
  2. Op basis van de leerlessen uit de eerste editie, creëerden we een School of Commons game dat als rode draad doorheen de tweede editie zal lopen. Het is een coöperatief spel, dat kennisuitwisseling faciliteert en samenwerking bevordert.
  3. We organiseerden verschillende testedities voor een vijfdaagse bootcamp, waarvan er uiteindelijk 2 werden ingepland voor de tweede editie van de SOC. De ene is specifiek gericht op artiesten en de andere op organisaties en professionele coaches.
  4. We zijn erin geslaagd een businessplan te ontwikkelen om de School of Commons na de gesubsidieerde periode op te schalen.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Het belang van peer learning en zelfevaluatie is niet te onderschatten. Door de ontwikkeling van de School of Commons open te stellen en deelnemers actief uit te nodigen om mee te denken aan ons concept, werd onze methodiek veel meer geapprecieerd.
  2. We leerden dat het belangrijk is om de rolbeschrijving van de verschillende partners duidelijk te maken, zodat iedereen exact weet waarvoor zij zich moet engageren. De verdere ontwikkeling van ons project verliep een stuk vlotter eens we de voortrekkersrol op ons namen.
  3. Een duidelijke communicatie is van grote waarde. Zo ontdekten we dat we met behulp van verschillende geanimeerde video’s veel gemakkelijker en helderder de complexe materie van de School of Commons konden overbrengen.
  4. De ontwikkeling van een businessplan voor de toekomst van de School of Commons geeft ons team vertrouwen om met dit project verder te gaan en er een inkomstenbron van te maken. We geloven dat het mogelijk is om onze filosofie verder te verspreiden via de ontwikkelde methodiek.
10 Avondlessen
100 Deelnemers
8 Video’s
2 Bootcamps gepland

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

We hebben de ambitie om de School of Commons verder te zetten. We hebben reeds de basis van het businessplan opgesteld, en ons team heeft er alle vertrouwen in om onze filosofie verder te verspreiden via onze ontwikkelde methodiek.

Concreet hebben we alle feedback uit de eerste reeks avondlessen verwerkt en wordt er momenteel een nieuw, verbeterd concept van de School of Commons uitgewerkt. Deze tweede editie zal een bootcamp zijn van 4 tot 5 dagen, in plaats van een open avondschool verspreid over 10 weken. Op deze manier willen we van de SOC een coherenter geheel maken, de groepsdynamiek versterken en ook een internationaal publiek aanspreken.

Verder zijn er al verschillende afspraken gemaakt om extra Schools of Commons op te zetten in Vlaanderen en Europa.