Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

School of commons

Een nieuwe samenwerking om circulaire coaches samen te brengen met changemaker

 

 
 
 

De School of commons is een samenwerkingsmodel waarin gespecialiseerde coaches kennis uitwisselen met andere experts, changemakers en educatieve spelers. Zoals de naam doet vermoeden is het opleidingsaanbod gericht op vermeerdering van de commons.

Een commons is een gedeeld materieel of immaterieel goed dat gedragen, beschermd of geproduceerd wordt door een gemeenschap en beheerd wordt door de regels en normen van die gemeenschap. (Michel Bauwens)

De coaches vormen een actief en reflectief netwerk van trainers. Zij zijn de vennoten in de coöperatieve structuur en daarnaast hebben ze hun eigen praktijk, kennisdomein en methodieken. Elke coach voorziet een module in het opleidingsaanbod dat hij uitwerkt volgens de vooraf afgesproken modaliteiten. Samen vormen ze de intervisiegroep die het aanbod up to date houdt. Zij vormen ook de jury voor de selectie van de changemakers.

De changemakers zijn de klanten. Zij komen uit verschillende domeinen. Het kunnen bijvoorbeeld consultants zijn die hun aanbod willen uitbreiden of de methodes toepassen in hun eigen omgeving. Maar het kunnen ook burgerverenigingen, lokale besturen, organisaties of bedrijven zijn die een veranderingstraject in de circulaire economie voor ogen hebben.

Changemakers geven vaak aan alleen te staan en behoefte te hebben aan meer kennis, tijd en een uitgebreider netwerk. Door de school of commons kunnen zij uit een open lessenaanbod modules selecteren en een jaar lang een concrete case uitwerken.

 
 
 

Download pdf bestand

Timelab

Partners Howest, Op Scherp bvba, Edwin Hantson cvba, Muntuit vzw, P2P foundation

Sectoren

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

 

 
 
 

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

 

 
 
 

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?