RSL kringt. OCMW woningen circulair inrichten

Samenwerking met lokale en sociale partners voor inrichting OCMW-patrimonium

Het OCMW van Roeselare heeft meer dan 100 woningen voor tijdelijk verblijf. Gemiddeld om de zes maanden volgt een gedeeltelijke herinrichting, waarbij vaak heel wat materialen verloren gaan. Enerzijds worden apparaten en meubels te snel ongeschikt verklaard door een stroeve logistieke samenwerking, anderzijds worden er veel moeilijk herstelbare producten met korte levensduur aangekocht. 

Met dit project wil Roeselare een meer circulaire aanpak uitwerken via samenwerkingen met lokale en sociale partners. We zetten twee testcases op, een met de focus op meubels, en een met de focus op witgoed. 

Voor meubels startten we een samenwerking met Kringwinkel Midwest. Daarin bieden zij ons tweedehandsmeubels aan uit hun assortiment om de OCMW-woningen tijdelijk mee in te richten. Ook herstellen of vervangen zij defecte meubels van bestaande locaties. 

Voor witgoed hebben we via een co-creatietraject onderzocht hoe we een as a service model konden uitwerken met een rol voor lokale handelaars en sociale economie. Samen met verschillende stakeholders werden alle stappen van de innovatieve ketenwerking in kaart gebracht en een nieuwe samenwerking vormgegeven. Vervolgens maakten we een bestek op voor een raamcontract met betrekking tot het aanbieden van wasmachines via een as a service model met een lokale/sociale insteek. 

Download pdf bestand

Stad Roeselare

Partners De Kringwinkel Midden West Vlaanderen, The Global Picture, Econocom Lease, Buurt & Co, Trifinance, Expert Crombez

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We ontwikkelden een nieuwe meubeldienstverlening in samenwerking met Kringwinkel Midwest. Door gebruik te maken van tweedehandsmeubels en defecte meubels te herstellen voor hergebruik, besparen we aanzienlijk op nieuwe grondstoffen. 
  2. Doordat Kringwinkel Midwest instaat voor zowel voor het leveren, ophalen, herstellen én vervangen van meubels, wordt onze eigen gebouwdienst aanzienlijk ontlast. Ook de kosten voor het voorzien in meubels binnen het OCMW-patrimonium daalden met 26%. 
  3. Dankzij deze samenwerking werden er twee extra werkplekken gecreëerd in Kringwinkel Midwest. 
  4. We hebben een bestek opgesteld voor een raamcontract met betrekking tot het aanbieden van wasmachines in OCMW-woningen via een as a service model met een lokale/sociale insteek. 

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Door alle belanghebbenden te betrekken bij de ontwikkeling van de nieuwe dienstverlening kwamen we tot inzichten die we zelf niet zouden ontdekken. Zo duidden maatschappelijk werkers op het belang van een huiselijke sfeer, wat resulteerde in het gebruik van meubelsets i.p.v. een mix van meubelstijlen. 
  2. Bij het opzetten van samenwerkingsmodellen met meerdere partijen is het belangrijk dat de inspanning van de verschillende actoren niet te groot is ten opzichte van de schaal van het piloottraject. Een piloottraject moet voldoende groot zijn om het aantrekkelijk te maken. 
  3. Om succesvol te co-creëren is het essentieel om met de juiste partners op het juiste niveau in contact te komen. Zo was de elektro-aankoopgroep, die initieel niet betrokken was, uiteindelijk de ontbrekende katalysator om de elektrohandelaars te vertegenwoordigen. 
  4. Door snel concreet te denken en uit te voeren leerden we in de samenwerking voor de meubels via trial and error, waardoor we heel wat tijd hebben gewonnen. 
89 afgenomen tweedehandsmeubels
26% kostenreductie
2 extra jobs gecreëerd
23 bemeubelacties

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Aangezien dit project financieel rendabel is, zullen we ook na de projectsteun blijven samenwerken met Kringwinkel Midwest voor het bemeubelen van het OCMW-patrimonium. Via een samenwerkingsovereenkomst hopen we de administratieve kant te verlichten en de samenwerking formeel te bevestigen. 

Het bestek betreffende het aanbieden van wasmachines in OCMW-woningen via een as a service model wordt op de markt gebracht en volgen we na gunning verder op. Er volgt nog een total cost of ownership (TCO) analyse, en na de lancering zullen we onze ervaringen en leerlessen delen. 

Kringwinkel Midwest wil de nieuwe dienstverlening uitbreiden naar andere gemeenten en organisaties binnen de regio Midwest. 

Ook partner Trifinance ontdekte dankzij dit project hoe hun financiële expertise in te zetten voor de ontwikkeling van circulaire businessmodellen, en zal die kennis verder toepassen in de toekomst. 

Verder gaan alle partners actief aan de slag om via hun kanalen de nieuwe dienstverlening bekend te maken.