RELEAF: Van maaisel tot potgrond

Groene vezels uit maaisel als veenvervanger in potgrond

Maaisels van bermen en grasvelden worden vandaag verwerkt via compostering. Dat is een kost voor de maatschappij die gedragen wordt door de lokale overheden, en dus de belastingbetaler.

In dit project beoogt Releaf de ontwikkeling van een innovatief circulair model demonstreren waarbij maaisel wordt verwerkt tot vezels die we kunnen inmengen in potgrond, ter vervanging van turf. Op die manier besparen we ook op veen, een niet-hernieuwbare grondstof.

In elke stap van deze circulaire keten werken we samen met partners. Stad Gent en ILvA stellen maaisels ter beschikking die wij verwerken tot vezels dankzij een innovatieve technologie. Vervolgens gaan die vezels naar Agaris, een Vlaams bedrijf (met productiesite in Gent) en een van de meest prominente spelers op de Europese potgrondmarkt. Ten slotte demonstreert Stad Gent de potgronden in bloembakken in het stadscentrum. Bij die bakken staat ook informatie om passanten te informeren over de problematiek en ons onderzoek.

Ons doel is om uiteindelijk een duurzaam en futureproof verwerkingsproces op te zetten voor maaisels.

Download pdf bestand

Releaf (voormalig Herbalis)

Partners Agaris Belgium NV, ILvA, Stad Gent

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We vergeleken verschillende maaisels op basis van vier kwaliteitsparameters. Uit natuurgras en maaisels van sportvelden selecteerden we proefvezels die werden geëvalueerd door Agaris. De maaisels van sportvelden werden weerhouden.
  2. We optimaliseerden het ontsluitingsproces van de maaisels op basis van de gewenste eigenschappen voor de vezel in potgrond. Zo slaagden we erin een adequate groene vezel te produceren die kan dienen als veenvervanger in potgrond.
  3. Agaris formuleerde twee potgrondrecepten op basis van de groene vezel. In een evaluatieproef werden beide gelijkaardig bevonden aan de controlepotgrond. Dat resultaat werd bevestigd door een demonstratieproef met bloembakken aan de Reep in Gent.
  4. We brachten het biogaspotentieel van de maaisels in kaart in functie van de seizoenen en de verschillende karakteristieken.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Het type en de oorsprong van het maaisel spelen een belangrijke rol, niet alleen voor de kwaliteit van de finale vezel, maar ook voor het gemak waarmee we de vezel kunnen verwerken. Zo bemoeilijkte de aanwezigheid van stoorstoffen en afval in bepaalde maaisels het proces.
  2. Dankzij ons innovatief verwerkingsproces slaagden we erin een kwalitatieve vezel te produceren die kan optreden als veenvervanger in potgrond. We konden de vezel echter nog niet voldoende stabiliseren, wat voornamelijk ongewenste logistieke en visuele gevolgen heeft.
  3. De financiële analyse leert ons dat in het huidige klimaat de vezel niet competitief genoeg is voor introductie in de potgrondindustrie. Dat is voornamelijk te wijten aan het schaalvoordeel eigen aan de sector, maar ook aan het onzekere wettelijke kader rond duurzame grondstoffen.
  4. De biogastesten leerden ons dat het verloop van de seizoenen en het gehalte aan droge stof in de maaisels een grote invloed hebben op het biogaspotentieel en de stabiliteit van het proces.
5 types maaisel geëvalueerd
3.000 kg maaisel verwerkt
6 processtappen geëvalueerd

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

We willen in de toekomst het huidige verwerkingsproces van maaisels nog verder verbeteren.

Naast maaisel kijken we ook naar andere groene afvalstromen en hun potentieel als veenvervanger in potgrond. Dit project heeft ons immers veel kennis verschaft over de noden binnen de potgrondindustrie en de ontwikkeling van een geschikte vezel.

Ga naar www.releaf.be voor meer informatie!