Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

ReGrow4C

Herbruikbare teeltsubstraten voor een circulaire sierteelt

Het veredelingsbedrijf JoluPlant NV in Staden investeert al twee jaar in het opwaarderen en hergebruiken van teeltsubstraten op basis van veen, afkomstig van aardbei- en komkommertelers in de buurt.

Het sierteeltbedrijf gelooft erin dat deze teeltsubstraten kunnen herwerkt worden tot opnieuw bruikbare, kwaliteitsvolle potgrond. Samen met het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) wil men dit bewarings- en verwerkingsproces grondig onder de loep nemen en waar nodig bijsturen, optimaliseren en verduurzamen. Dat wordt ook getoetst aan het wettelijk kader.

de fysicochemische eigenschappen van de teeltsubstraten wordt de efficiëntie van het stoomproces opgevolgd en indien nodig geoptimaliseerd. De substraten die daaruit voortkomen worden opgewaardeerd tot een eindproduct dat kan dienen voor diverse teelten. Het project ReGrow4C test deze teeltsubstraten zowel in de stekfase als in de opkweekfase van enkele typegewassen.

www.joluplant.be

Pieters Jozef en Luc

Partners Proefcentrum voor Sierteelt vzw (PCS), Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Sectoren