REFURN

Duurzamere zetels dankzij ecodesign en circulaire businessmodellen

Afgedankt meubilair vertegenwoordigt 42,7% van het niet-selectief ingezamelde grofvuil in Vlaanderen. Van alle meubelen zijn gestoffeerde zetels ook het meest complex en divers op vlak van materiaalgebruik en opbouw.

Met het project REFURN willen meubelproducenten Drisag en Indera vanuit hun sector proactief bijdragen tot een economisch én ecologisch interessante oplossing voor dit probleem. Wij willen het hergebruik van gestoffeerde zitmeubelen, de onderdelen en materialen ervan stimuleren door concreet in te zetten op twee pijlers. Enerzijds willen op zoek gaan naar haalbare circulaire businessmodellen die duurzaamheid en hergebruik binnen de markt stimuleren. Anderzijds willen we onze aandacht richten op ecodesign-richtlijnen die de levensduur en het hergebruik van ons zitmeubilair kunnen bevorderen. Die richtlijnen hebben we uitgetest op twee bestaande zetels en kunnen dienen als basis voor het (her)ontwerpen van bestaande én nieuwe zitmeubelcollecties.

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We hebben het ontwerp van twee bestaande gestoffeerde zetels aangepast volgens ecodesign-principes om het hergebruik en de levensduur ervan, zowel integraal als gedeeltelijk, te optimaliseren.
  2. Na onderzoek naar het best haalbare circulaire businessmodel, wil Indera vooral streven naar een product-servicesysteem met leasecontracten, terwijl Drisag een sale-and-buy-backformule wil aanbieden om meubelen na gebruik terug te kopen voor een afgesproken restwaarde.
  3. We hebben onze ecodesign-richtlijnen gebundeld in een publicatie voor de meubelsector. Zo kunnen we ook andere producenten inspireren en stimuleren om hun eigen collecties te (her)ontwerpen in functie van maximaal hergebruik.
  4. Een circulair businessmodel binnen onze bedrijven heeft ook een invloed op onze partners. Door op zoek te gaan naar leveranciers die duurzamere materialen aanleveren met een langere levensduur, stimuleren we andere schakels in de keten om meer circulair te denken.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. De ecodesign-richtlijnen die focussen op de productlevenscyclus waren de meest toegankelijke en laagdrempelige principes om de eerste stap te zetten naar meer circulair zitmeubilair. Het belang van die eerste stap is niet te onderschatten en initieert vaak allerlei innovatieve neveneffecten.
  2. Consumenten zijn nog niet helemaal overtuigd van sommige circulaire oplossingen en moeten beter gesensibiliseerd worden. Gebruikers zien ‘refurbished’ meubelen nog als tweedehands, van mindere kwaliteit en goedkoper. Ook blijkt de markt nog niet klaar voor een circulair product-servicemodel.
  3. De restwaarde van de zetel speelt een belangrijke rol, maar is erg variabel en wordt door allerlei factoren beïnvloed: materiaal, trendgevoeligheid, gebruiksintensiteit … Dat vormt nog een barrière voor het optimaal inzetten van een circulair businessmodel.
  4. Om de kwaliteit van de meubelen in verschillende gebruiksperiodes te blijven garanderen en de geleverde inspanningen op vlak vak ecodesign zoveel mogelijk te valoriseren, willen producenten de hele keten, van productie tot hergebruik, zoveel mogelijk zelf in handen houden.
561 bereikte meubelbedrijven
2 ecodesign zetels
5 waardeketen-workshops
50 betrokken stakeholders

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Dankzij dit project is Drisag ervan overtuigd dat de overstap naar circulaire oplossingen een belangrijke meerwaarde biedt en noodzakelijk is voor een duurzame toekomst van de meubelsector. Het bedrijf wil een voortrekkersrol blijven spelen en engageerde zich in een nieuw project om de ontwikkelingen binnen REFURN naar een volgend niveau te tillen en oplossingen te zoeken voor de huidige barrières.

Indera onderzoekt of het haar ecodesign-zetel beter kan commercialiseren door te deel te nemen aan de creatie van een breder platform voor circulaire inrichting. Daarbij vormt de zetel een circulaire deeloplossing van een totaalinrichting voor een specifiek segment van de hotelmarkt. De deelname aan het Interreg-project ECY-TWIN biedt Indera ook kansen om dit deel van haar ontwikkelingstraject verder uit te werken.