Re-Connect

Jongeren sensibiliseren voor de impact van elektronica op mens en milieu

In dit project werkte BOS+ samen met Catapa, De Transformisten en lokale partners in drie steden om jongeren te informeren over het verband tussen hun elektronica, de toeleveringsketen en de gevolgen voor mens en milieu. We willen jongeren sensibiliseren voor de problemen die gepaard gaan met de elektronica die we dagelijks gebruiken. Daarvoor hebben we ingezet op twee acties: Restart Parties en escaperooms. 

Restart Parties zijn repaircafés met focus op elektronica waar jongeren onder begeleiding van vrijwilligers simpele herstellingen kunnen uitvoeren aan hun elektronica. Zo laten we jongeren kennismaken met de circulaire economie via een product dat dicht bij hen staat. We werkten daarbij samen met professionele herstelshops die instonden voor moeilijkere herstellingen en wisselstukken. We informeerden jongeren tegelijk over andere oplossingen zoals refurbished aankopen, tips om software langer te gebruiken, een kritische blik op reclame ... 

Daarnaast ontwikkelden we een speciale escaperoom rond de impact van smartphones op mens en milieu. Via spannende puzzels, in een race tegen de tijd, worden verschillende thema’s blootgelegd. Na het spel gaan we met een korte nabespreking met banners en infographics dieper in op thema’s zoals ontbossing, mijnbouw, assemblageprocessen, e-waste, recyclage en tips voor de consument. 

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We organiseerden op twee jaar tijd drie Restart Parties: een eerste online, een tweede in Gent en een derde in 2022 in Antwerpen. Op het programma stonden telkens interessante workshops en de kans zaken te (laten) herstellen. We telden 215 deelnemers. 
  2. We bouwden op drie verschillende locaties een escaperoom rond de impact van elektronica op mens en milieu: in Gent, Antwerpen en Brussel. We ontvingen jongeren, gezinnen, jeugdverenigingen, scholen, bedrijven … In totaal waren er 1.150 bezoekers. 
  3. BOS+ zette mee de schouders onder de #rechtoprepareren-campagne van De Transformisten. Het manifest, met beleidseisen voor politici voor een betere repareerbaarheid van elektronische apparaten, werd meer dan 7.400 keer ondertekend. 
  4. We publiceerden vijf relevante artikels rond de thema’s ontbossing, mijnbouw en e-waste en speelden daarmee ook in op de actualiteit, zoals onder meer met Earth Day. 

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Een escaperoom is een goede werkvorm om de doelgroep jongeren aan te spreken. Het laat toe om een complexe problematiek op een begrijpbare manier aan te brengen en uit te leggen. Daarnaast was het ook een goede manier om jongeren te laten kennismaken met BOS+. 
  2. Sociale media is een belangrijk platform om een boodschap of evenement kenbaar te maken onder jongeren. Ondanks de vele veranderingen door de coronapandemie hebben we dankzij sociale media heel wat jongeren mogen ontvangen. 
  3. Door het evenement gratis aan te bieden, kregen we veel lastminute annulaties of kwamen mensen zonder verwittigen niet opdagen. Een kleine inkomprijs, die mensen bij opkomst of bij geldige reden voor afwezigheid terugkrijgen, kan een oplossing zijn. 
  4. Voor Restart Parties is het moeilijker om het jongere doelpubliek te bereiken. BOS+ heeft trouwe volgers die geïnteresseerd zijn in de aanplant van bossen en kleinere vergroeningsprojecten, maar minder in educatieve projecten. Nog meer samenwerken met jongerenorganisaties kan daarbij helpen. 
3 Restart Parties
215 deelnemers Restart Parties
3 escaperooms
1.150 bezoekers escaperooms

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Op vraag van verschillende scholen en organisaties blijft BOS+ het project aan hen aanbieden zonder inkomsten te verzamelen, maar met een onkostenvergoeding. De organisaties staan zelf in voor het organiseren van de activiteiten. 

Verder blijven we onze achterban informeren over campagnes en de verdere stappen van onze partners.