Passief rijhuis in de stad

Testcase voor eerste passieve en circulaire verbouwing in binnenstad

Vlaanderen telt nog veel te verbouwen eengezinswoningen. Maar particulieren die willen verbouwen volgens circulaire principes, botsen al snel op een heel aantal uiteenlopende criteria die met beperkte kennis van de materie niet eenvoudig te begrijpen zijn. Bovendien ontbreekt vaak de vertaling van theorie naar praktijk, én rijzen er op financieel en juridisch vlak ook nog heel wat uitdagingen

Met dit project wil Pixii (in samenwerking met Vibe, Mosart, UHasselt en Stad Mechelen) een oplossing vinden om particuliere bouwheren te ontzorgen en begeleiden in hun circulaire bouwplannen. Door een concreet project van twee particuliere bouwheren in Mechelen te begeleiden, willen we alle knelpunten (en kansen) identificeren in zowel de klantenreis, de bouwpraktijk als de trajectbegeleiding om zo een breder begeleidingsproces te ontwikkelen. 

Het trajectbegeleidingsproces wordt in kaart gebracht en in papieren fiches (roadmaps) en een website gegoten. De resultaten van dit project kunnen Pixii en Vibe integreren in hun opleidingen voor renovatiebegeleiders die particulieren willen begeleiden bij hun circulair bouwproject.

Download pdf bestand

Pixii

Partners Mosard, Vibe, UHasselt, Stad Mechelen, Passief Rijhuis in de Stad (bouwheer)

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We ondersteunden twee particuliere bouwheren bij hun passieve rijhuisrenovatie. We onderzochten de bouwdetails en verschillende circulaire bouwmethodes en maakten een gedetailleerde berekening om de plannen te laten voldoen aan de passiefhuisstandaarden. 
  2. Dankzij de concrete case konden we alle knelpunten identificeren van een particulier renovatieproces in een stedelijke omgeving, zowel wat betreft klantenreis, bouwpraktijk als trajectbegeleiding. 
  3. De resultaten en bevindingen van het begeleidingstraject werden ingevoerd in onze bestaande opleidingen, zoals de opleiding circulair bouwen die we samen met Vibe organiseren. 
  4. We goten ons trajectproces en onze bevindingen in een informatieve website waar architecten, aannemers en opdrachtgevers vlot tips en voorbeeldprojecten terugvinden. 

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Een circulair bouwproces verloopt anders dan een normaal bouwproces. Het is belangrijk om vooraf iedere partner mee te krijgen in het circulaire verhaal, en alle rollen en aansprakelijkheden duidelijk te verdelen.
  2. Om te vermijden dat er op verschillende snelheden wordt gewerkt, is het handig om een duidelijke timing op te stellen die werkt voor alle partijen. Iedereen moet zijn agenda op tafel leggen en de volledige scope van het project in rekening proberen te brengen. 
  3. Het werkt gemakkelijker om eerst de circulaire doelen te bepalen, en dan pas bepaalde ontwerpkeuzes te maken. Omgekeerd is het veel moeilijker om bepaalde ontwerpkeuzes nog circulair te maken. Dit conceptdenken vooraf gebeurt idealiter ook al met meerdere partijen samen. 
  4. Het is belangrijk om visie af te stemmen op noden; deze twee gaan hand in hand. Bij het uittekenen van een bepaalde visie moet er al rekening gehouden worden met de noden, wetende dat die noden doorheen de jaren kunnen veranderen. 
3 roadmaps circulair bouwen
8 analyses circulair bouwsysteem
6 uitgewerkte bouwdetails
17 circulaire vragen behandeld

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

De twee bouwheren werken hun woning verder af. Wij onderhouden de website, waar steeds nieuwe voorbeeldprojecten kunnen bijkomen. De leerlessen werden een vast onderdeel van onze opleidingen. Onze partners en wijzelf hebben onze kennis rond circulair en passief verbouwen aangescherpt.