Opstart en uitbouw van voedselbedeling in een landelijke regio

Opstart en uitbouw van voedselbedeling in een landelijke regio

De Vlaamse Overheid zet via voedselhubs actief in op de herverdeling van voedseloverschotten naar mensen in kansarmoede. Om optimaal te werken, moeten die voedselhubs ingebed zijn in een netwerk van lokale organisaties met geëngageerde vrijwilligers.

In dit project worden voor de landelijke regio Kempen, innovatieve tools ontwikkeld waarmee de initiatieven van vrijwilligers ondersteund en uitgebouwd worden. Centraal staan de ontwikkeling van een draaiboek, het gebruik ervan in pilootprojecten, en de opstart van lerende netwerken, zodat opschaling binnen Vlaanderen mogelijk wordt.

Milieu en Werk vzw

Partners Welzijnszorg Kempen

Sectoren