Open Source Matchmaking

Dé digitale tool voor bedrijventerreinmanagers

Industriegebieden zijn grootverbruikers van grondstoffen, maar zijn ook nog grotendeels onontgonnen terrein voor de circulaire economie. Industriële activiteiten zijn nog vaak weinig onderling gecoördineerd, en apparatuur delen of duurzaam omgaan met afval wordt meestal beschouwd als een onbetaalbare afleiding van de eigen kernactiviteiten.

Het is de complexe rol van een bedrijventerreinmanager om industriegebieden intern te coördineren. Doordat zijn takenpakket zo divers is en een groot scala aan kennis en vaardigheden vraagt (begrijpen van productieprocessen, financiële drijfveren, marktdynamieken …) beschikt hij, desondanks zijn interessante positie, over onvoldoende tijd en budget om interessante, circulaire uitdagingen en kansen te grijpen.

PlatformU is een online tool en platform dat bedrijventerreinmanagers ondersteuning biedt bij hun complexe beheertaak. De tool helpt hen bij het verzamelen van een hele reeks nuttige gegevens (beschikbare lokale middelen, ruimte, technologieën, afval …), terwijl het platform de onderlinge interactie tussen bedrijven vereenvoudigt en bevordert.

Zo kan PlatformU helpen om verspilling te reduceren én lokale partnerschappen te faciliteren. Zodra verschillende locaties gebruik maken van het platform, kunnen ook de regionale mogelijkheden worden verkend.

De digitale tool draagt niet enkel bij tot een beter beheer van grondstofstromen, maar helpt ook de veerkracht en het innovatievermogen van industriegebieden verbeteren. Het uiteindelijke resultaat is een vlottere toegang tot de circulaire economie en een grotere symbiose in industriegebieden.

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. PlatformU is het eerste platform voor het verzamelen van gegevens en kennis voor bedrijventerreinmanagers in Vlaanderen. Hun complexe beheertaak wordt overzichtelijker en toegankelijker, wat hen ruimte geeft om in te gaan op de circulaire kansen die hun job biedt.
  2. Door zoveel nuttige data over bedrijven en hun materiaalgebruik, afvalstromen, lokale infrastructuren, technologieën … te verzamelen en geolokaliseren, is het sneller duidelijk waar het mogelijk is in te zetten op recyclage, het tegengaan van verspilling en synergieën.
  3. PlatformU verbetert de communicatie en uitwisseling van kennis en informatie tussen verschillende bedrijven. Daardoor kunnen ze vlotter overgaan tot concrete acties, wat ook het ontstaan van samenwerkingsverbanden of lokale partnerschappen versnelt.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Circulaire economie is sterk afhankelijk van het goede leiderschap van facilitators en ondernemers. Dat is zeker het geval voor de circulaire transitie binnen industriegebieden. Bedrijventerreinmanagers hebben de kritische functie om daarbij begeleiding en ondersteuning te bieden.
  2. Terwijl bedrijventerreinmanagers de ideale positie hebben om kansen te grijpen op vlak van innovatie, kostenbesparingen en het implementeren van circulaire principes, dragen velen een enorme verantwoordelijkheid. Hun kansen worden te vaak beperkt door tijd en budget.
  3. Er bestaat weinig geschikte software om de bedrijventerreinmanager te ondersteunen in zijn complex takenpakket. Dat biedt een interessante kans om zijn rol niet alleen effectiever te maken, maar ook meteen de juiste circulaire principes te verankeren in de kern van het bedrijventerreinmanagement.
16,4 miljoen Ton bedrijfsafval
500 Vlaamse bedrijventerreinen
100 Bedrijventerreinverenigingen
1 Digitale tool en platform

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

PlatformU heeft nog nood aan een langdurige testfase om potentiële problemen, zoals betreffende gegevens en privacy, weg te werken. We moeten een beter zicht krijgen over het aantal en het type gegevens die bedrijven bereid zijn te leveren aan de bedrijventerreinmanager.

Verder willen we graag de toepassingsgebieden van PlatformU diversifiëren, door bijvoorbeeld een uitbreiding naar de bouwen de voedingssector. We zijn alvast gestart met een tweede ontwikkelingsfase.

Ten slotte wordt het platform beperkt door de capaciteit van bedrijventerreinmanagers om zaken in beweging te brengen. Het is daarom belangrijk om ook in te zetten op opleiding. Zo hebben we plannen om trainingsprogramma’s te ontwikkelen om bedrijventerreinmanagers extra kennis te leveren over kostenreductie, het ontwikkelen van circulaire of symbioseprojecten, het verkennen van nieuwe businessmodellen …