Ontspruitende spruitkoolstokken

Productieresten van spruitjes worden grondstof

Spruitjes, je houdt ervan of je veracht ze, maar de teelt is onlosmakelijk verbonden met ons land. Jaarlijks wordt in Vlaanderen 63.750 ton spruiten geproduceerd op een areaal van 2.550 ha (2019). De spruiten interesseren ons echter minder, wel de stokken waar de spruiten aan groeien. Elke hectare levert ons 18-25 ton spruitkoolstokken, goed voor een totaal van 54.800 ton in Vlaanderen. Na de oogst blijven spruitkoolstokken en -bladeren meestal achter op het veld als bodemverbeteraar. Hoog tijd om deze reststroom hoogwaardiger in te zetten.

We zetten in dit project in op een multifunctioneel landbouwmodel: het landbouwbedrijf wordt naast de rol van voedselproducent een nieuwe rol als leverancier van grondstoffen voor andere industrieën.

Door de spruitkoolstokken te raffineren, krijgen we twee stromen: vezels en sap. De vezels kunnen dienen als als mogelijk alternatief voor de klassieke cellulosevezel in diverse industrieën. Het sap screenen we op hoogwaardige bioactieve stoffen die op hun beurt, na extractie en zuivering, gebruikt kunnen worden in de oleochemische industrie (dit is de chemische bewerking van plantaardige en dierlijke oliën en vetten tot basisgrondstoffen). Door het valoriseren van de spruitkoolstokken leggen we zo nieuwe linken tussen diverse topsectoren in Vlaanderen.

Inagro

Partners Tectero, UGent, Landbouwer Rik Dejonghe

Sectoren