OneZero

Omvattend platform brengt schoonmaakmaterialen in een circulair model

BOMA is een van de grootste onafhankelijke spelers in de ontwikkeling, logistiek en verkoop van schoonmaakmaterialen in een b2b-omgeving. Daardoor beschikken we over een grote hefboom om dingen in beweging te brengen.

Met het project OneZero willen we een overkoepelend logistiek platform creëren voor de planning en het beheer van materiaalstromen van eigen en externe producten naar de klant én terug. Zo willen we restmaterialen van onze eigen producten terugnemen, maar ook kantoorafval (papier, karton, andere specifieke afvalstromen). Door dat tweerichtingsverkeer vermijden we lege bestelwagens en optimaliseren we onze logistiek.

Daarnaast zetten we in op de R van rethink. Zo hebben we de grondstof van microvezeldoeken gewijzigd voor optimale recyclage.

Verder onderzoeken we de mogelijkheden van een as-a- servicemodel waarbij klanten het gebruik van bepaalde producten aankopen, terwijl de verpakking en houders onze eigendom blijven.

Tot slot werken we nauw samen met onze kmo-klanten om inzamelen en sorteren zo haalbaar mogelijk te maken.

Download pdf bestand

BOMA n.v.

Partners EDMIRE bvba

Sectoren

Thema's

Organisaties

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We hebben een as-a-servicemodel ontworpen en bespreken het momenteel met testklanten. De eerste formules om via abonnement producten en materiaal als dienst te verlenen in plaats van te verkopen, zijn gereed.
  2. Samen met onze partner EDMIRE onderzochten we het ontwerp van een circulaire schoonmaakwerkwagen die beter afgestemd is op refurbishment en het as-a-servicemodel. Op basis van een bestaande werkwagen werkten we verschillende varianten uit.
  3. Onze ketenpartner Greenspeed lanceerde een nieuwe microvezeldoek vervaardigd uit 100% gerecycleerd PET, die ook volledig te recycleren is. De Re-belle is de eerste microvezeldoek die bestaat uit monostroom kunststof.
  4. We voerden verschillende logistieke tests uit met de levering van producten in een kunststoffen bak. Die leverden ons veel inzichten op over de logistieke keten en de terugname van materialen.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. ‘Always expect the unexpected’. De coronacrisis had niemand zien aankomen, ook wij niet. Toch hebben het project OneZero niet laten stilvallen. Integendeel, de crisis gaf ons de kans tot herijking, om de missie en visie van BOMA te herdefiniëren.
  2. Communicatie is de sleutel tot succes. Desondanks het project een onderdeel werd van de (toekomst)visie van BOMA, leerden we dat een gerichte en consequente communicatie over alle projectontwikkelingen steeds belangrijk blijft.
  3. Het is belangrijk om voldoende tijd en capaciteit te voorzien voor nieuwe ontwikkelingen en testtrajecten. Dat helpt om wendbaar en innovatief in te spelen op nieuwe marktontwikkelingen. Ook een goede samenwerking met ketenpartners is essentieel.
  4. We leerden dat de omvang en complexiteit van een project snel kan evolueren. Dit maakt het soms onoverzichtelijk en moeizaam om vooruitgang te boeken. Een aanpak van korte sprints hielp om op korte termijn concrete resultaten te bekomen.
2 types circulaire werkwagens
2 as-a-serviceformules
1 microvezeldoek 100% PET
25 testbestellingen in bak

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

De doelstellingen van het project OneZero werden opgenomen in de bedrijfsfilosofie van BOMA. Momenteel wordt er op verschillende onderdelen gewerkt om die in de facilitaire keten te implementeren. We hebben al geleerd dat het retour nemen van materialen verdere verkenning vraagt en niet makkelijk in een bestaand model is toe te passen.

Het as-a-servicemodel wordt besproken en getest met de eerste klanten en wordt stapsgewijs verder ontwikkeld. We zijn ook met verschillende ketenpartners in gesprek om afvalzakken, bakken en andere materialen te transformeren naar circulaire concepten. Binnenkort willen we tevens onze producten voorzien van een duurzaamheidsscore. Zo faseren we schadelijke reinigingsmiddelen definitief uit.

Daarnaast blijven we investeren in onderzoek naar duurzame opslag en distributie, en doen we actief mee in testtrajecten van specifieke stadshubontwikkelingen.

Ten slotte nemen we, in samenwerking met EY en Centexbel, ook deel aan het lerend netwerk duurzaam businessmodel om de resultaten en bevindingen van het project OneZero verder te verspreiden.