O.666

Een proeftuin voor circulaire economie, sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Op de Oosteroever in Oostende saneert de huidige eigenaar, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij in 2016 er de grond die zwaar vervuild raakte door de uitbating van een brandstoffendepot.
Op deze plaats blaast O.666 nieuw leven in het gebouw van een voormalige visserscoöperatie. Het startpunt van een uitzonderlijk traject. Haar ambitie? Samen stad maken met zoveel mogelijk Oostendenaars, ongeacht hun achtergrond.

O.666 organiseert de transitie van een voormalige visserijcoöperatie tot een thuishaven, broedplaats en labo voor individuele makers, burgerinitiatieven, sociale-, ecologische-, en kunstenorganisaties. Elke stakeholder draagt bij en krijgt inspraak over de commons.

O.666 wil met zoveel mogelijk Oostendenaars samen stad maken. Inspirerende trajecten om kwetsbare jongeren en de arbeidsmarkt te verbinden, vormen de rode draad. Daarnaast zet O.666 in op een nauwe verbinding met de buurt en de stad Oostende. Zo krijgt de huidige site opnieuw betekenis.

O.666 staat voor publiekswerking, participatie en educatie in de vorm van open ateliers, fora, presentaties en evenementen. Een inspirerende coworking space waar iedereen terecht kan. Netwerken, ontmoeten, verbinden, creëren en innoveren vormen de kern van de organisatie.

De verschillende stakeholders zijn de dragende kracht van de organisatie. Ze hebben elk een eigen werking, achterban, tempo en logica. In deze diversiteit schuilt de kracht en het brede draagvlak van O.666. De trajecten die deze stakeholders binnen de muren van O.666 opzetten, genereren een creatieve dynamiek en brengen verschillende doelgroepen met elkaar in contact.