Naar een meer circulaire aanpak van beurzen en tentoonstellingen

Designregio Kortrijk en Kortrijk Expo, samen tegen afval!

Binnen de beurs-, event- en tentoonstellingswereld heerst wereldwijd nog steeds een grote materiaalafvalproblematiek. Kortrijk Xpo en Designregio Kortrijk zetten in 2019 het project Fair Circulair op waar in een lokale context een oplossing uitgetest werd om het afval na een tentoonstelling of beurs drastisch te verminderen. Het resultaat is een community ondergebracht in een facebookgroep waar materiaal afkomstig van beurzen, exposities, events of bedrijven een tweede leven krijgt.

Binnen de expo- en beurzensector heerst wereldwijd nog steeds een grote afvalproblematiek.

Met het project Fair Circulair willen Designregio Kortrijk en Kortrijk Xpo op lokaal niveau een oplossing uittesten om het afval en gebruikte materiaal dat na een tentoonstelling of beurs achterblijft, drastisch te verminderen en te herbestemmen.

Concreet willen we onderzoeken of het economisch haalbaar is om systematisch na afloop van bepaalde beurzen bruikbaar afvalmateriaal tijdelijk ter beschikking te stellen van een creatieve community. Zo kunnen bijvoorbeeld scenografen, ontwerpers, artiesten, scholen, studenten … gedurende een beperkte tijd achtergebleven en nog bruikbaar hout, karton, meubilair… bezichtigen en naar wens meenemen om het een tweede leven te geven.

Daarnaast willen we zelf inspireren en sensibiliseren over hoe het anders en béter kan, door al op de problematiek te anticiperen tijdens de organisatie van de beurs. Daarom organiseerden we zelf een reeks exposities op een zo duurzaam mogelijke manier, alsook events rond circulariteit en duurzaamheid.

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. We planden na afloop van een reeks geselecteerde beurzen in Kortrijk Xpo een tijdslot van 2 uur waarin het achtergelaten en nog bruikbare (afval)materiaal ter beschikking werd gesteld van een creatieve en lokale community.
  2. Om zelf het goede voorbeeld te geven, organiseerden we de Kortrijk Creativity Week zo duurzaam en circulair mogelijk. Zo maakten we gebruik van duurzame en modulaire scenografieën, werkten we samen met lokale partners en sensibiliseerden we bezoekers over de problematiek.
  3. We creëerden een circulair tentoonstellingsontwerp (enkel) uit recycleerbaar karton voor de expositie WE ARE THE NEXT GENERATION 2020, die de volgende generatie ontwerpers voorstelde.
  4. We organiseerden het online inspiratie-event Creativity Streaming, waarbij we in drie sessies van 30 minuten in gesprek gingen met voorvechters van de circulaire economie. Zowel ondernemers, ontwerpers als studenten kregen het woord.

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. Bij het lancering van het project was er onmiddellijk veel interesse uit verschillende hoeken: niet enkel de creatieve community uit Kortrijk en daarbuiten was erg enthousiast, maar ook leveranciers van Kortrijk Xpo en expositie- en eventorganisatoren contacteerden ons.
  2. We merkten dat de expo- en beurzensector de afgelopen drie jaar steeds meer stappen in de juiste richting zette op vlak van duurzaamheid. Dat betekent dat het tijd wordt om onze focus te verleggen naar sectoren waar nog meer opportuniteiten liggen, zoals de bedrijfs- en eventsector.
  3. Circulaire economie blijft voor veel bezoekers en spelers in de sector nog een abstract thema, maar er is wel veel nieuwsgierigheid naar. Door middel van concrete acties en initiatieven kunnen we het concept steeds tastbaarder maken voor een groot publiek.
  4. Het is van essentieel belang dat we blijven inzetten op het sensibiliseren én inspireren van verschillende doelgroepen.
476 leden Faceboekgroep
4.700 bezoekers event 2019
1.400 bezoekers event 2020
355 bereik online event 2021

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

We hebben alvast de ambitie om door te gaan met de facebookgroep Fair Circulair.

De beurswereld zelf heeft de afgelopen jaren grote stappen in de juiste richting gezet. Dat is uiteraard zeer positief, maar het betekent ook dat wij onze focus beter verleggen naar andere sectoren waar er nog meer opportuniteiten zijn. Zo ontdekten we via het Kortrijks platform DURF2030 de vzw Toestand die een gelijkaardig project opzette in Brussel, meer gericht naar de socio-culturele sector: In Limbo. Het plan is om samen een vervolgproject op te zetten voor Fair Circulair, waarbij we de focus verleggen naar bedrijven en materiaalherbestemming via een digitale tool in combinatie met een fysieke hub.