Living Lab Kunststoffen

Op zoek naar manieren om kunststoffen meer te herstellen, hergebruiken en te recycleren

Blenders en Werecircle vormen als initiatiefnemers van het Living Lab Kunststoffen een breed partnerschap met onder meer kennis- en onderzoeksinstellingen, afvalintercommunales, kringwinkels en de bedrijfswereld om werk te maken van het sluiten van de kunststoffenkringloop, een sector met een hoge materiaalvoetafdruk. Zij bouwen aan de ambitie om van recyclage het laatste vangnet voor plastic afval te maken en om plastic voorwerpen, onderdelen en grondstoffen te laten circuleren in korte ketens.

In België wordt 59% van het ingezamelde plastic afval nog steeds verbrand. Naast recyclage komen hoogwaardige circulaire strategieën zoals hergebruik en herstel nauwelijks voor in de kunststoffensector. Via tien concrete deelexperimenten gaat dit Living Lab op zoek naar de randvoorwaarden om beter om te gaan met plastics. De partners stellen zich de vragen hoe circulair te ontwerpen met plastics en hoe nieuwe waardeketens op te zetten.

Elke case wordt vertaald in een haalbaarheidsanalyse voor verdere opschaling na het Living Lab. De cases dienen als hefboom voor de circulaire transitie. Enerzijds via hun rechtstreekse impact op de keten, anderzijds via een blauwdruk en analyse voor nieuwe inzamel-, demonteer-, sorteer-, en productieorganisatie. De leerlessen worden daarnaast ook verankerd via academische en professionele curricula, beleidsaanbevelingen en sectoroverleg en zullen eveneens verspreid worden via circulaire netwerken.

Blenders

Partners Universiteit Antwerpen, MIVAS, Govaerts Recycling, IGEAN-Milieu en Veiligheid, ENADVIS, EcoWerf, intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant, Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen Afvalbeheer, Centexbel - VKC, werecircle, VITeS

Sectoren

Thema's

Organisaties