Living lab circulaire sloopteams

Circulaire Sloopteams maakt de bouwsector van Vlaanderen meer circulair door partners te laten samenwerken

De vraag naar selectieve sloop, het hergebruik van bouwmaterialen en het hoogwaardig recycleren van afvalstromen uit de bouwsector stijgt. Ook de overheid moedigt meer circulaire oplossingen aan. Toch is het voor de bouwsector niet eenvoudig om die circulaire sloopambities te realiseren. Om verschillende partners uit de sector samen te brengen en samen onderzoek te doen naar een haalbare formule, werd het Living Lab Circulaire Sloopteams opgericht.

De sloop van gebouwen verloopt vaak in verschillende fases die los van elkaar staan. De opdrachtgever, architect, aannemer en andere partijen houden zich vooral bezig met hun eigen aandeel in de werken en er is te weinig drijfkracht om in te zetten op hoogwaardige recyclage en hergebruik. Dit resulteert in een gebrek aan informatie- en kennisdeling tussen de verschillende partijen en de verdwijning van sloopafval in de afvalberg.

Het doel van dit Living Lab is om in te zetten op nieuwe aanbestedingsvormen en samenwerkingsformules om zo van Vlaanderen een urban mining regio te maken. Daarbij moeten hergebruik en recyclage toenemen door een meer bewuste en geïntegreerde aanpak van sloopprojecten toe te passen.

Daarom zal het concept van sloopteams, zijnde een meer bewuste en geïntegreerde aanpak van sloopprojecten, onderzocht en uitgetest worden. De projectpartners starten met theoretische uitwerkingen van een sloopteam, waarna dit in verschillende sloopwerven (living labs) zal uitgetest worden. Deze living labs zullen telkens een verschillende focus hebben: op het proces, op marktvormen en aanbestedingen, op specifieke materialen en op een combinatie van voorgaande.

Tegelijkertijd kan het consortium dieper ingaan op de verschillende problemen die bij het slopen en de productie van sloopafval komen kijken en zoeken naar mogelijk oplossingen hiervoor. Uit voorgaande projecten werd het bijvoorbeeld duidelijk dat er onvoldoende kennis en praktische oplossingen zijn voor kleinere afval- en materiaalstromen en dat het als aanbestedende overheid niet eenvoudig is om juiste gunningscriteria te zetten. Maar ook dat er potentieel zit in bestaande instrumenten zoals de sloopinventaris, het sloopopvolgingsplan en bestekteksten.

Buiten de Living Labs, waar de sloopteamformule zal getest worden in echte sloopprojecten, worden er ook ontmoetingsruimtes en co-creatiesessies met geïnteresseerde partners georganiseerd. Zo worden de verschillende partijen binnen de waardeketen maximaal betrokken om uitdagingen in kaart te brengen, visies te delen en om werkpaden naar oplossingen uit te tekenen.

Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf

Partners Embuild Vlaanderen (lead partner), Buildwise, Stad Mechelen, Tracimat, NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen), ROCKWOOL Belgium, Resulation (Knauf), Aclagro

Sectoren

Organisaties