Living Lab Circulaire Houtcluster Grensland

Houtcluster Grensland wil de levensduur van hout zo lang mogelijk maken

Hout is een hernieuwbare grondstof die tijdens de groei CO2 uit de omgeving opslaat. Op het einde van zijn levensduur zal het hout, door verbranding of degradatie, de opgeslagen CO2 opnieuw aan de atmosfeer vrijgeven. Vandaag worden echter te veel houtresten te snel als energiebron ingezet, waardoor de opgeslagen CO2 te vroeg terug vrijkomt. Dit geldt zowel voor houtresten uit de productiefase als voor producten na een (eerste) gebruiksfase.

Het hogere doel van dit Living Lab is om de levensduur van hout en houten producten zo lang mogelijk te maken – over verschillende productcycli heen - en minstens gelijk te schakelen met de groeiduur van kwaliteitshout (80 tot 120 jaar). Om dit doel te realiseren moeten volgende knelpunten aangepakt worden:

  • hout duurzamer gebruiken tijdens gebruiksfase en nadien zo hoogwaardig mogelijk inzetten;
  • samenwerking tussen bedrijven verhogen.

Door duurzamere productontwikkeling, cascadering toe te passen en circulair te werken met houtproducten en houtresten uit de productie, kan men de levensduur van het hout en de periode waarover CO2 opgeslagen is, verlengen. In dit living lab willen de partners voor drie houttoepassingen onderzoeken hoe deze circulair kunnen worden gemaakt. De focus hierbij ligt op vloerbekleding, gevel-en terrasbekledingen meubel.

Dit Living Lab wil circulariteit ruimer bekijken dan op het niveau van het individuele maakbedrijf en zal tegelijk werken op ecosysteemniveau. Houtresten of gerecycleerd materiaal kunnen na een gebruiksfase misschien door andere bedrijven als grondstof gebruikt worden of tot nieuwe producten ontwikkeld worden. De partners zoeken uit aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden om een samenwerking tussen bedrijven op te starten. In de beginfase start de samenwerking op binnen het bedrijventerrein Grensland met als doel om nadien op te schalen naar de gehele houtsector in Vlaanderen.

In Living Lab Circulaire Houtcluster Grensland werken bedrijven, kennisinstellingen en overheid in een triple helix constellatie samen. Eerst en vooral focussen de partners op het (her)gebruik van hout in een zo hoogwaardig mogelijke toepassing. Daarnaast willen ze uittesten en leren op welke manier materialencirculariteit kan bevorderd worden binnen het ecosysteem van een bedrijventerrein.

Deze circulaire aanpak zal de andere maakbedrijven op het bedrijventerrein en de houtsector in de rest van Vlaanderen ondersteunen in de transitie naar een circulaire economie. Deze Living Lab is een samenwerking tussen Houtbuigerij G. Desmet, DETAFORM, Platform Grensland Menen-Wervik, Woodstoxx, POM West-Vlaanderen, Group De Keyzer en Decospan.

Technisch Centrum der Houtnijverheid

Partners Houtbuigerij G. Desmet, DETAFORM, Platform Grensland Menen-Wervik, Woodstoxx, POM West-Vlaanderen, Group De Keyzer en Decospan.

Sectoren

Thema's

Organisaties