Living Lab Circulair Beton

Duurzamer omgaan met materialen in de bouwsector

Met het Living Lab Circulair Beton blijven Embuild Vlaanderen, Buildwise en GroenBetonVert gezamenlijk inzetten op circulair beton om de kloof tussen vraag en aanbod te overbruggen. De oorzaak voor die kloof zijn een gebrek aan kennis en vertrouwen in oplossingen, te weinig opschaalmogelijkheden en barrières rond kosten en certificatie. Het Living Lab Circulair Beton bouwt verder en bundelt de initiatieven van Circular.Concrete, het Concrete Circularity Center en het Vlaams Betonakkoord.

De maatschappij is zich meer en meer bewust van de problematiek van de klimaatopwarming en het materialengebruik waarbij vooral de beschikbaarheid van bouwzand problematisch is. Daarom willen de partners van het Living Lab Circulair Beton onderzoeken hoe de vraag en het aanbod van circulair beton op elkaar afgestemd kunnen worden.

Daarbij zet het Living Lab Circulair Beton in op collectieve instrumenten, concrete try-outs in pilootprojecten en het versterken van het ecosysteem met het oog op een grootschalige toepassing van circulair beton in de praktijk. Het Living Lab Circulair Beton loopt tot 2025 en werkt samen met partners zoals Fedbeton, VITO, VSOR, Be-Cert, COPRO, Colruyt Group, Facilitair Bedrijf, POM West-Vlaanderen, Strabag Belgium en ResourceFull. Stakeholders worden op gezette tijdstippen op de hoogte gehouden van de activiteiten en tussentijdse resultaten.

Buildwise

Partners Vereniging voor de certificatie en controle van producten voor de bouwsector, van beton en zijn bestanddelen, Strabag Belgium, Vereniging van Sloop-, Ontmantelings- en Recyclingbedrijven, GROEN BETON VERT, ResourceFull, Copro, Etablissementen Franz Colruy

Sectoren

Organisaties