Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Label Circulair Gebouw

Vlisog en VCB zetten bouwbedrijven aan om duurzaam en circulair te ondernemen

 

 

De circulaire economie, waarbij materialen zo lang mogelijk hun waarde behouden en maximaal worden ingezet, wint vanuit ecologisch en economisch standpunt meer en meer aan belang. Ook in de bouwsector zijn er veranderingen nodig om de omschakeling naar een circulair economisch model verder mogelijk te maken. Door de ontwikkeling van een label Circulair Gebouw willen de Vlaamse Confederatie Bouw, VLISOG vzw en WTCB de bouwsector laten kennis maken met de uitdagingen en opportuniteiten die de omschakeling naar een circulaire economie met zich brengt.

Het label zal een duidelijk referentiekader bieden om circulariteit in gebouwen te evalueren en zet in op thema’s zoals: doordacht ontwerp, behoud van grondstoffen, materiaalkeuze (LCA), omkeerbare verbindingen, hoogwaardig hergebruik, levenscycluskosten (LCC), nieuwe businessmodellen, onderhoud en beheer, Urban Mining… Bij de ontwikkeling van deze evaluatiemethode wordt maximaal ingezet op een synergie met bestaande meetsystemen en tools en de mogelijkheid om te passen binnen een bredere duurzaamheidsbeoordeling.

Er wordt ook een businessmodel voor het label ontwikkeld, met aandacht voor meetbaarheid en objectiviteit versus tijdsinvestering en kost voor het project. De werkbaarheid van het label wordt geëvalueerd aan de hand van een 6-tal cases en na een verbeteringsfase zal de lancering van het label plaatsvinden in het voorjaar van 2019 met een ceremonie en uitreiking op het einde van 2019.

Doelstellingen:

Door het uitreiken van een label aan voorlopers in het ‘circulair bouwen’ kan het label ‘good practices’ in de kijker zetten en anderen inspireren tot gelijkaardige initiatieven. Bovendien biedt het een duidelijk referentiekader rond circulair bouwen om ontwikkelaars, architecten, aannemers te helpen bij het maken van goede keuzes. Op deze manier draagt het label bij tot een grootschalige sensibilisering van de bouwsector (bouwheer, architect, aannemer, materiaalproducent) m.b.t. circulair denken.

 

Vlisog vzw

Partners Vlaamse Confederatie Bouw en WTCB

Sectoren

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

 

 

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

 

 

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?