InOpSys

Mobiele en modulaire waterzuivering op maat

Zowel de farmaceutische als de chemische industrie proberen steeds meer hernieuwbare grondstoffen te gebruiken in hun productieprocessen. De omschakeling van petroleum naar biomaterialen vereist niet alleen nieuwe conversieprocessen, maar ook meer flexibele, modulaire en zelfs mobiele installaties voor reactie en scheiding.

InOpSys speelt in op die nood. Het bedrijf bouwt mobiele en modulaire waterzuiveringsinstallaties (plants-on-a-truck) om toxisch afvalwater te verwerken bij farmaceutische en chemische bedrijven. Ze plaatsen de installatie ter plekke bij de klant om de nevenstromen te zuiveren. Uit die stromen, die anders vernietigd worden, haalt InOpSys zoveel mogelijk grondstoffen die de klant of een andere afnemer kan hergebruiken.

Met de mobiele installaties wil InOpSys de nevenstromen zo dicht mogelijk bij het productieproces verwerken. Doordat het niet langer nodig is om alle stromen te laten samenkomen in een gemeenschappelijke afvaltank en daarna te transporteren en centraal te verwerken, spaart de klant heel wat investeringen en (gevaarlijk) transport uit.

InOpSys bouwt de installaties modulair, zodat ze aangepast kunnen worden aan de behoeften van de klant. Zo kunnen de zuiveringsinstallaties ingezet worden voor de valorisatie van uiteenlopende nevenstromen op maat van de klant.