ImpaC³t

Integreren van een Mens- en milieuvriendelijke Proces-Aanpak in Circulaire, Constructieve, Co-creatieve renovatie-Trajecten

impaC³t is één van de projecten in het kader van de VLAIO oproep Living labs circulaire economie. impaC³ wil de toepassing van circulaire bouwoplossingen in collectieve stadsvernieuwingstrajecten in Vlaanderen uittesten en versnellen. Daarbij zal dit Living Lab bestaande strategieën en oplossingen met betrekking tot circulariteit verbreden en verdiepen naar stadsvernieuwing op wijkniveau. Het zal daarbij de renovatiegolf (2050) van het bestaand patrimonium versnellen op een future-proof en circulaire manier. Het Living Lab is bedoeld voor en met een diversiteit aan doelgroepen, van de meest kwetsbaren tot de sterkste schouders.

impaC³t integreert een mens- en milieuvriendelijke proces-aanpak in circulaire, constructieve, co-creatieve renovatietrajecten. Om meer circulaire bouwoplossingen te realiseren, ontwikkelt impaC³t een beslissingskader voor het hanteren van circulaire oplossingen voor collectieve wijkrenovaties. Dat gebeurt door middel van een co-creatie met de stakeholders en een mix aan doelgroepen van zowel particuliere eigenaars-bewoners, eigenaars-verhuurders, vastgoedontwikkelaars, autonome gemeentebedrijven voor stadsontwikkelingen en huisvestingsmaatschappijen.

De partners van dit Living Lab zetten maximaal in op een complementariteit tussen technische, financiële en juridische oplossingen om een de circulaire economie in collectieve stadsvernieuwingsprojecten een boost te geven.

impaC³t zal in Gent, Brugge en Landen een aantal bouwblokken renoveren via een collectieve aanpak. Om hiermee van start te gaan zal het Living Lab bij verschillende reeds gestarte stadsvernieuwingsprojecten de aanpak aftoetsen op drie niveaus: (1) punctuele verbouwingsmaatregelen (vocht, dak, gevel en cv), (2) totaalrenovatie en uitbreiding of optopping en (3) nieuwbouw of vervangbouw.

KU Leuven Bouwfysica en Duurzaam Bouwen

Partners Campus Gent, KU Leuven (CEDON), Campus Brussel (CEDON), Odisee DuBIT, Stad Gent, Stad Brugge, Thuispunt, Cnuz, Inhout, Vanhout, BuildUp, Re-vive, Camino Group, Het Pandschap, Scrap vzw, Domus Mundi - RenoseeC, Kamp C

Sectoren

Organisaties