ILvA

Een samenwerkingsverband voor afvalophaling met een circulair kantje

ILvA staat voor het Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu Land van Aalst. In dit samenwerkingsverband sloegen 15 steden en gemeenten de handen in elkaar om samen huishoudelijk afval aan huis in te zamelen en de werking van 15 recyclageparken samen te organiseren. Alles werd gecoördineerd tussen de steden en gemeenten, zoals inzamelmethode, sorteerregels en tarieven.

De afvalintercommunale zorgde ervoor dat een professioneel, duurzaam en klantvriendelijk beleid kon worden opgezet. Ze werkt samen met scholen, verenigingen en natuurlijk de inwoners, niet alleen voor de afvalophaling zelf, maar ook voor het informeren van de inwoners, het openhouden van recyclageparken en het onder controle houden van de kostprijs.

ILvA staat ook in voor het ophalen van groenafval en  GFT. In 2022 zamelden ze maar liefst 71 kilogram GFT en 19 kg groenafval in per inwoner. Een indrukwekkende hoeveelheid, als je weet dat het werkingsgebied 354.887 inwoners telt. ILvA gaat met dit opgehaalde GFT en groenafval aan de slag en verwerkt dit tot compost, die dan opnieuw wordt aangeboden aan de inwoners van de 15 steden en gemeenten.

Foto: Unsplash/Markus Spiske

ILvA

Sectoren

Thema's

Organisaties