Iedereen in Vlaanderen naar circulair en waterneutraal watergebruik

Vlaamse huishoudens verzamelen en zuiveren regenwater zelf

Kaseco is een adviesbureau met bouwteam dat innovatieve woningen, kantoren, publieke gebouwen en samenlevingsprojecten creëert waarbij het principieel streeft naar het gebruik van recycleerbare of lokale bio-ecologische bouwmaterialen, minimaal energieverbruik en autonome energie- en watervoorziening.

Vlaanderen kent een hoge mate van waterstress en verschillende beleidsmaatregelen werden recent naar voren geschoven om oplossingen te bieden. We hebben meer dan voldoende neerslag, alleen gaan we er op een onverantwoorde manier mee om. Het wordt cruciaal om opgevangen regenwater voor meer doeleinden te gebruiken dan toiletten spoelen en tuinen sproeien. 

Met dit project zet KasEco+ verder in op een beter en circulair watergebruik in woninggroepen. We willen het gebruik van opgevangen regenwater optimaliseren en maximaal inzetten in de huishouding. Bovendien willen we het water na gebruik opnieuw zuiveren, zodat het klaar is voor hergebruik (gesloten cyclus) of om het proper af te voeren. 

Dat systeem passen we momenteel al toe in onze autonome bio-ecologische kaswoning. Via dit project willen we ons watersysteem verder verspreiden via workshops, webinars en een aantal demo’s in verschillende types woningen. 

Het doel is om een betaalbaar systeem te ontwikkelen en te installeren in zoveel mogelijk woningen en gebouwen, zodat onze natuurlijke watervoorraad op niveau blijft. 

BELANGRIJKSTE
RESULTATEN

  1. ‘Lead by example’ is een belangrijke eerste stap: bewijzen dat autonoom functioneren enkel op regenwater mogelijk is. Dat is gebeurd, want al meer dan vier jaar is onze kaswoning volledig onafhankelijk van het openbare stadsnet voor drinkwater. 
  2. We deden een wateranalyse van onze installatie, met positieve resultaten. Het regenwater heeft een hoge pH-waarde en een lage hardheid, maar is perfect bruikbaar voor de gewenste doeleinden. Er zijn dus geen aanpassingen nodig aan de zuiveringsinstallatie. 
  3. We hebben sterk ingezet op het verspreiden van kennis via workshops. Door de coronapandemie schakelden we succesvol over op webinars. Die hielden we ook in het Frans om onze actieradius te vergroten. 
  4. We installeerden ons systeem in zeven demowoningen. Een volledig autonoom systeem past nog niet in de huidige wetgeving. Toch konden we zo de verschillende mogelijkheden tonen, de waterkwaliteit belichten en alle aspecten van de wetgeving uitleggen. 

BELANGRIJKSTE
GELEERDE LESSEN

  1. We wilden graag een modulair prefab element creëren om ook in kleine installaties of op locaties met weinig plaats regenwatergebruik te maximaliseren. Die oplossing bleek echter duurder dan een ter plekke uitgevoerde versie. 
  2. De coronapandemie verplichtte ons tot een digitale shift. Daardoor konden we verder dan Vlaanderen kijken, want hoe groter de bewustwording, hoe sneller de omwenteling. Zo willen we nu een digitaal leerplatform starten en onze webinars omzetten naar een opleiding gekoppeld aan een verdienmodel. 
  3. Naast de moeilijkheden om binnen de wetgeving te passen, ervaren we een zekere terughoudendheid bij de Watergroep. Als er meer regenwater ter plekke wordt gebruikt en hergebruikt, zal de afname van stadswater dalen, wat lagere inkomsten betekent voor de Watergroep. 

WAT BRENGT
DE TOEKOMST?

Het is onze intentie om ons leerplatform verder uit te bouwen en dé referentie te worden voor alle informatie rond ecologisch en circulair bouwen, wonen en leven. We willen sterk inzetten op begrijpelijke taal, zodat het publiek zonder bouwtechnische achtergrond kan leren hoe ze hun eigen leefomgeving klimaatrobuuster maken.

Momenteel onderhandelen we met andere experts om hun kennis ook te delen via ons platform. Daarnaast willen we producenten van diverse ecologische producten en materialen betrekken in het project, die dan weer andere producenten aantrekken … zodat het platform organisch groeit. 

Aansluitend wensen we opleidingen voor professionelen aan te bieden. De bedoeling is om via het leerplatform een community uit te bouwen waar iedereen zijn vragen of ervaringen kan delen.