Herstel Eerst

Herstel Eerst onderzoekt hoe kapotte elektronische apparaten gerepareerd en hergebruikt kunnen worden

Het Living Lab ‘Herstel Eerst’ onderzoekt hoe de circulaire economie in Vlaanderen versterkt kan worden door kapotte elektr(on)ische apparaten eerst te repareren en te hergebruiken, in plaats van ze onmiddellijk te recycleren. De focus ligt hierbij op klein huishoudelijk elektro (KHE). 'Herstel Eerst' zet verder in op de transitie naar een circulaire economie en de Vlaamse beleidsdoelstelling om materiaalverbruik met 30% te verminderen tegen 2030.

Heel wat huishoudtoestellen die vandaag in de recyclagestroom belanden, zijn nog perfect te herstellen en zijn eenvoudig opnieuw herbruikbaar. De partners van het Living Lab Herstel Eerst onderzoeken hoe ze de levensduur van klein huishoudelijk elektro kunnen verlengen door het te repareren en/of in hergebruik te brengen. Zo dragen zij bij aan de transitie naar een circulaire economie, met een hoger waardebehoud van consumentenelektronica in de hele gebruiksfase en een substantiële vermindering van materiaalgebruik.

Concreet zet Herstel Eerst in op vier domeinen: het bewarend inzamelen van afgedankt elektro, de opleiding en tewerkstelling van diagnose- en herstelmedewerkers, de uitbouw van kwalitatieve en laagdrempelige diagnose- en herstelpunten verspreid over Vlaanderen en het verhogen van de vraag naar herstel bij consumenten.

De partners brengen alle actoren uit de waardeketen samen om bovendien uitdagingen en structurele knelpunten aan te pakken zoals de beschikbaarheid van kwalitatieve en betaalbare onderdelen, kwaliteitsgarantie van herstellingen, het ombuigen van consumentengedrag, rendabele businessmodellen, ...

De leading partner en promotoren van het Living Lab Herstel Eerst zijn Repair&Share, Herw!n en Maakbaar Leuven. Het project is een breed partnerschap met verschillende Kringwinkels, afvalintercommunales, Recupel, retailers, producenten, herstelbedrijven, en opleidings-, onderzoeks- en overheidsinstellingen. Meer info op www.repairshare.be/project-herstel-eerst

© Copyright visual van Living Lab Herstel Eerst

Repair&Share

Partners HERW!N, Maakbaar Leuven, VITO, IOK, Recupel, IMOG, De Kringloopwinkel Deltagroep, Kringwinkel Ateljee, Fnac Vanden Borre, Kringwinkel Antwerpen, Kringwinkel De Cirkel, Volta, Kringwinkel Stroom, Metaleuven, EcoWerf, CVO LBC, Kringwinkel ViTe

Sectoren

Thema's

Organisaties