Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Hergebruik van bouwmateriaal voor kwalitatief en betaalbaar wonen

Domus Mundi doet onderzoek naar het hergebruik van bouwmaterialen

Domus Mundi wil met dit project onderzoeken in welke mate hergebruik van bouwmaterialen, naast een reductie van de milieu-impact van de bouwsector, ook kan bijdragen aan onze doelstelling om het betaalbaar en kwalitatief woonaanbod te vergroten. Hiervoor zal vanuit een theoretisch analyse met daaropvolgende experimenten in de praktijk onderzocht en aangetoond worden voor welke materialen hergebruik toepassingen technisch en financieel haalbaar zijn. Welke een positieve invloed hebben op de totale bouwkost en met welke criteria en ketenaanpak rekening moet gehouden worden. Uiteindelijk moet dit resulteren in een businessmodel dat inspeelt op de noden van uit de vraagzijde van professionele actoren.

Het uiteindelijke streefdoel is om een businessmodel uit te werken dat:

  • ofwel geïntegreerd kan worden in de werking van de bestaande organisaties (opdrachtgevers/bouwheren of sociale economie)
  • ofwel resulteert in een nieuw op te richten organisatie (materialen zoeken, screenen, logistiek)
  • ofwel richting geeft aan een nieuw uit te werken samenwerkingsmodel in de keten (opdrachtgevers/aannemers/sociale economie).

Een gezond businessmodel garandeert opschaalbaarheid van het concept naar de ruimere bouwsector en dus een kleinere milieu impact, door de creatie van een nieuwe markt die vraag en aanbodzijde op elkaar afstemt.

Dit project vertrekt daarom vanuit de vraagzijde en meer specifiek vanuit organisaties en professionele actoren uit de bouwsector, die vanuit hun rol als opdrachtgever of nauwe samenwerking met diverse bouwheren een directe impact hebben op de vraag. Door op materiaal/elementniveau te analyseren waar financieel haalbare toepassingen zitten is het uiteindelijke doel om een nieuwe markt te creëren voor specifieke materialen die rechtstreeks hergebruikt kunnen worden in bouwprojecten en een positieve impact kunnen hebben op de betaalbaarheid van kwalitatief wonen. Omdat ook arbeidskosten zwaar doorwegen in de bouwsector, wat nog meer het geval is bij hergebruik van materialen, wordt ook onderzocht welke rol sociale economie bij (bouw)bedrijven kunnen spelen om deze financiële haalbaarheid te vergroten. Vandaar de betrokkenheid van Weerwerk vzw in het partnerschap.

 
 

Domus Mundi vzw

Partners Domus Mundi vzw, BAST Architects & Engineers CVBA, Weerwerk vzw, Het Pandschap cvba-so

Sectoren