HelloWater

De schaalbare, modulaire waterzuiveringsinstallatie van HelloWater zuivert afvalwater dat opnieuw beschikbaar gemaakt kan worden of de lokale natuur instroomt om ons land weerbaarder te maken tegen droogte.

In België zijn 400 000 woningen niet aangesloten op de riolering. De lintbebouwing in ons land maakt waterzuivering duur en hierdoor is een netwerk van riolering vaak onhaalbaar. HelloWater pakt dit probleem aan door lokale, milieuvriendelijke waterzuiveringsinstallaties te plaatsen waar planten het werk doen.  Dat gezuiverde afvalwater wordt nadien opnieuw gebruikt of stroomt zuiver terug naar de natuur en beschermt hierdoor de omgeving tegen droogte. Het zuivere water in de beken maakt de buurt een aangenamere plek om in te wonen of door te wandelen. Bovendien voldoet het systeem aan de strengste lozingsnormen geborgd door Benor en een eigen kwaliteitsplatform en heeft de installatie een kleinere CO2-voetafdruk dan de klassieke riolering.

Deze schaalbare, modulaire waterzuiveringsinstallatie heeft oneindig veel mogelijkheden. Een installatie plaatsen in de beek, half ondergronds, in clusters of losstaand is allemaal mogelijk, afhankelijk van de nood van de buurt of gemeente.

Ledegem wordt Leaudegem
Met het project “Ledegem wordt Leaudegem” wil HelloWater de schaalbare, duurzame en modulaire kleinschalige waterzuiveringsinstallaties demonstreren in een vernieuwend concept. Tot enkele jaren geleden zorgde het afvalwater van enkele huizen de Sint-Pietersstraat voor geurhinder omdat het geloosd werd in de baangracht. Een oplossing in de vorm van een nieuwe riolering stond pas in de planning van 2035.

Het pilootproject van HelloWater bood een oplossing. De aanleg duurde 45 dagen, waardoor de volledige installatie in juni 2022 geplaatst kon worden. Een nieuwe riolering zou gemiddeld 7,7 jaar geduurd hebben.

Bij de waterzuivering past HelloWater een nature-based principe toe. De installatie zelf zorgt voor zuiver water die terug in de natuur terecht komt, wat de biodiversiteit in de waterlopen zal verbeteren. Waar vroeger iedere dag afvalwater van woningen in de gracht geloosd werd en er geen mogelijkheid bestond voor biodiversiteit, loopt nu gezuiverd water in de gracht die de biodiversiteit de kans geeft om te ontplooien. De plantenzuivering zelf bestaat uit bloeiende planten, die insecten aantrekken. Dit komt op zijn beurt het insectenbestand ten goede.

Het innovatief decentraal waterzuiveringssysteem houdt het water ter plaatse. Dit heeft een positief effect op de waterstress en verdroging van de omgeving. Wetenschappers pleiten al jaren voor een lage ‘water- kilometer’, als instrument om Vlaanderen beter te wapenen tegen de droogte. Dit betekent meer buffering, meer infiltratie en minder directe lozing in grote waterlopen, die het water op korte termijn naar de Noordzee leiden. Hierbij kan lokale waterzuivering een belangrijke impact hebben.

Foscube
Vooraleer het water terug in de natuur terecht komt, wordt een fosfaatverwijderingsstap uitgevoerd. Dit concept is uniek en de manier waarop is nog unieker. Conventionele fosfaatverwijdering zijn niet geschikt voor decentrale toepassingen, omdat chemicaliën, slib en secundaire polluenten dit moeilijk maken.

HelloWater komt nog maar pas uit een zeven jaar lopend Europees Interreg project I-QUA, waar onder andere alternatieve fosfaatverwijdering werd uitgetest. De goede resultaten deden snakken naar meer en een opgeschaalde versie werd geplaatst in Ledegem, onder de naam: FOSCUBE®. Deze zorgt voor een fosfaatreductie van 95%, door een ijzerhoudend restproduct uit de drinkwaterproductie duurzaam te hergebruiken.

Henry van de Velde Award
In 2023 kreeg ‘Ledegem wordt Leaudegem’ een Henry van de Velde Award voor Environment. De jury gaf lovende commentaar: “Dit project heeft de volledige waterproblematiek herdacht vanuit een lokale context. Het biedt een oplossing, met respect voor natuur en leefomgeving.”

HelloWater

Partners BENOR

Sectoren

Thema's

Organisaties